ตัวอย่าง Clip หนังสือเสียงเพิ่มเติม 

ชื่อเรื่อง:Monster Knows Please and Thank You

           :เจ้าตัวร้ายรู้จักพูดว่า “ได้โปรด” และ “ขอบคุณ”

ซีรี่ย์: Monster Knows Manners

      : เจ้าตัวร้ายรู้จักมารยาท

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 18วิ

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 3นาที

Read

ชื่อเรื่อง:The Princesses’ Lucky Day

           :วันโชคดีของเจ้าหญิง

ซีรี่ย์: Read-It! Readers

      : อ่านเลย นักอ่าน!

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

เวลาVDO ตัวอย่าง: 47วิ

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 2นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Manners at a Friend’s House

           :มารยาทที่บ้านเพื่อน

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

      : การมีมารยาท

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 17วิ

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 3นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Peeking Under the Hood

           :มาดูใต้ฝากระโปรงรถกัน

ซีรี่ย์: What’s Beneath

      : อะไรอยู่ใต้นี้

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:57 นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 10นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Fuchsia Fierce

           :ฟูเชีย เฟียส

ซีรี่ย์: Fiction Picture Books

       : หนังสือนิทานภาพ

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 4:20นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 6นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Manners on the Telephone

           :มารยาทการใช้โทรศัพท์

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

      : การมีมารยาท

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 2นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 2นาที

Read

ชื่อเรื่อง:The New Kid from Planet Glorf

           :เด็กใหม่จากดาวโกลร์ฟ

ซีรี่ย์: Comics Land

      : คอมิคส์แลนด์

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:20นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 5นาที

Read

ชื่อเรื่อง:How to Be Responsible: A Question and Answer Book About Responsibility

           :การมีความรับผิดชอบต้องทำอย่างไร

ซีรี่ย์: Character Matters

      : นิสัย นั้น สำคัญ

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:25นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 6นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Frogs

           :กบ

ซีรี่ย์: Amphibians

      : สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 1:13นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 2นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Meghan Markle

           :เมแกน มาเคิล

ซีรี่ย์: Influential People

      : บุคคลทรงอิทธิพล

ชั้นเรียน: เกรด 4 – เกรด 6

เวลาVDO ตัวอย่าง: 2:36นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 6นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Medusa Tells All: Beauty Missing, Hair Hissing

           :เมดูซ่ามาเล่าเรื่องเอง

ซีรี่ย์: The Other Side of the Myth

      : ความจริงอีกด้านของเรื่องลี้ลับ

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:15นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 10นาที

Read

ชื่อเรื่อง: Manners on the Playground

           : มารยาท ที่ สนามเด็กเล่น

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

      : การมีมารยาท

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 1:04นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 2นาที

Read

ชื่อเรื่อง: Invaders from the Great Goo Galaxy

           : ผู้บุกรุกจากเกรทกูกาแลคซี่

ซีรี่ย์: Eek and Ack

      : อี๊ก และ แอ๊ก

ชั้นเรียน: เกรด 2 – เกรด 5

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:28นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 5 นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Structural Engineering: Learn It, Try It!

           :วิศวกรโครงสร้าง เรียนรู้ และ ลองทำมัน!

ซีรี่ย์: Science Brain Builders

      : วิทยาศาสตร์ สมองนักสร้าง

ชั้นเรียน: เกรด 4 – เกรด 9

เวลาVDO ตัวอย่าง: 6:08นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 44นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Sometimes I Feel Angry

           :บางครั้ง ฉันรู้สึกโกรธ

ซีรี่ย์: Name Your Emotions

      : รู้จักอารมณ์ของคุณ

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

เวลาVDO ตัวอย่าง: 2:08นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 4นาที

Read

ชื่อเรื่อง: Levers

           :คันโยก

ซีรี่ย์: How Toys Work

      : ของเล่นทำงานอย่างไร

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 1

เวลาVDO ตัวอย่าง: 1:50นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 3 นาที

Read

ชื่อเรื่อง:Tammy Duckworth

           :แทมมี่ ดัคเวิร์ธ

ซีรี่ย์: Great Asian Americans

      : คนเชื้อสาย เอเชีย-อเมริกัน ที่โด่งดัง

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 1

เวลาVDO ตัวอย่าง: 1:55นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 4 นาที

Read

ชื่อเรื่อง: A Tour of Your Circulatory System

           : ระบบไหลเวียนเลือด ของคุณ

ซีรี่ย์: First Graphics: Body Systems

      : กราฟฟิคเล่มแรก : ระบบร่างกาย

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

เวลาVDO ตัวอย่าง: 3:32นาที

เวลา Audio time หนังสือฉบับเต็ม: 5 นาที

Read