ตัวอย่าง Clip หนังสือเสียง

ชื่อเรื่อง:Manners on the Telephone

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:Fuchsia Fierce

ซีรี่ย์: Fiction Picture Books

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:Structural Engineering: Learn It, Try It!

ซีรี่ย์: Science Brain Builders

ชั้นเรียน: เกรด 4 – เกรด 9

ชื่อเรื่อง:Peeking Under the Hood

ซีรี่ย์: What’s Beneath

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

ชื่อเรื่อง:Sometimes I Feel Angry

ซีรี่ย์: Name Your Emotions

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:How to Be Responsible: A Question and Answer Book About Responsibility

ซีรี่ย์: Character Matters

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:Manners at a Friend’s House

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง: A Tour of Your Circulatory System

ซีรี่ย์: First Graphics: Body Systems

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

ชื่อเรื่อง:Frogs

ซีรี่ย์: Amphibians

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:The Princesses’ Lucky Day

ซีรี่ย์: Read-It! Readers

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

ชื่อเรื่อง:Medusa Tells All: Beauty Missing, Hair Hissing

ซีรี่ย์: The Other Side of the Myth

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 3

ชื่อเรื่อง: Manners on the Playground

ซีรี่ย์: Way To Be!: Manners

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง: Invaders from the Great Goo Galaxy

ซีรี่ย์: Eek and Ack

ชั้นเรียน: เกรด 2 – เกรด 5

ชื่อเรื่อง:The New Kid from Planet Glorf

ซีรี่ย์: Comics Land

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2

ชื่อเรื่อง:Meghan Markle

ซีรี่ย์: Influential People

ชั้นเรียน: เกรด 4 – เกรด 6

ชื่อเรื่อง: Levers

ซีรี่ย์: How Toys Work

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 1

ชื่อเรื่อง:Tammy Duckworth

ซีรี่ย์: Great Asian Americans

ชั้นเรียน: PK (เตรียมอนุบาล) – เกรด 1

ชื่อเรื่อง:Monster Knows Please and Thank You

ซีรี่ย์: Monster Knows Manners

ชั้นเรียน: PK(เตรียมอนุบาล) – เกรด 2