ตัวอย่างภายในหนังสือ

Grade 1 (ป.1)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 2 (ป.2)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 4 (ป.4)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 6 (ป.6)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 7 (ม.1)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 8 (ม.2)

ตัวอย่างความซับซ้อนของประโยค

Grade 10-12 (ม.4-6)

*หมายเหตุ: 1.หนังสือสำหรับเกรด 10-12 หรือ ม.4-6 บางเล่มจะไม่มีเสียงอ่านและเป็นหนังสือยาว 80 หน้าขึ้นไป 

                  2.หนังสือที่เป็นเทรนด์ปัจจุบัน หรือ ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีการ update อยู่เสมอ