เรียนภาษาอังกฤษ กับ EngED

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้ปกติเป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกภาษาอังกฤษในโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำในไทย แต่ EngED นำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อให้ลูกใช้เองที่บ้านได้แล้ววันนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถรู้ระดับความรู้พัฒนาภาษาอังกฤษปัจจุบันของลูก และเรียนรู้เพื่อพัฒนาได้เองโดยไม่ต้องฝากความหวังไว้กับโรงเรียน วงจรการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 โมดูล คือ

โมดูลที่ 1

ห้องสมุดออนไลน์ มุ่งเน้นให้เด็กๆอ่านวันละ 20นาที เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และ ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา และภาษาที่ใช้พูดจริงๆ จะหลากหลายกว่าการอ่านประโยคในหนังสือเรียนแกรมม่า หรือ บทสนทนาที่หยิบยกขึ้นมาสอนของหนังสือเล่มนั้นๆ การอ่านหนังสือวันละ 20 นาทีเป็นแนวทางของหลังสูตรโรงเรียนอินเตอร์ทุกโรงเรียนที่จะให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพิ่มเติมจากชั่วโมงห้องสมุด

โมดูลที่ 2

ที่โรงเรียน ครูจะใช้ Quiz หลังอ่าน เพื่อรับรู้ว่านักเรียนได้อ่านหนังสือจริงๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่อ่าน โดยเป้าหมายคะแนนที่ได้คือ 85% และครูสามารถดูคะแนนเฉลี่ยของเด็ก จาก quiz ที่ทำมาทั้งหมด ในเคสของการที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อโปรแกรมออนไลน์ให้ลูกๆส่วนตัวเองที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่สามารถดูคะแนน quiz ของลูกได้เลยทันทีหลังจากทำ quiz เสร็จ (และหากผู้อ่านทำถูกเกิน 60% ระบบจะมีเฉลยข้อที่ผิดให้ค่ะ แต่ถ้าได้คะแนนต่ำ ระบบจะไม่เฉย เพราะเข้าใจว่าผู้อ่านไม่ได้เรียนรู้คำศัพท์และเข้าใจเนื้อหาจากการอ่าน แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเล่มใหม่ค่ะ)

โมดูลที่ 3

หลังจากผู้อ่านได้พัฒนาคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ยากขึ้นจากการอ่าน ครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบการวัดระดับความรู้ ถ้านักเรียนทำ quiz ได้ 85% ขึ้นไป และอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ (ซึ่งสามารถดูนาทีและวันที่อ่านได้จากโปรแกรม) นักเรียนจะได้ระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้า ในกรณีซื้อกับ EngED ผู้อ่านสามารถทำแบบทดสอบได้บ่อยตามตั้งการและขอผลทดสอบจาก EngED ได้โดยตรง ซึ่งโดยปกติ ถ้าใช้ในโรงเรียนครูจะไม่ได้ส่งให้ผู้ปกครองเพราะโรงเรียนอินเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยคะแนนเพื่อไม่ให้เด็กเปรียบเทียบกันเอง

EngED ให้ผู้ปกครองสามารถฝึกลูกๆได้ด้วยตนเอง โดยให้เด็กๆอ่านหนัสือทุกๆวัน วันละ 20นาที และ ทำ Quiz