ร่างกายภาษาอังกฤษ 160 คำ

ระบบต่างๆของร่างกายภาษาอังกฤษนั้น จะอธิบายวิทยาศาสตร์ของร่ายกายว่าทำงานอย่างไร ซึ่งถ้าเรามีความเข้าใจพื้นเกี่ยวกับร่างกายอยู่แล้วในภาษาไทยจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเรื่องนั้นๆได้ง่านขึ้น ตัวอย่างหนังสือ 10เล่มนี้ มีทั้งการ์ตูนกราฟฟิค และ หนังสือภาพเสมือนจริงให้ได้รับชมค่ะ

วิธีใช้เพจ

คำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษจากห้องสมุดออนไลน์มีดังนี้ เช่น
stomach juice – น้ำย่อย

ligament – เส้นเอ็น

sprain – แพลง, เคล็ด,

capillaries – เส้นเลือดฝอย
 

คำอื่นๆ อีก 157คำ

และมีอีกหลากหลายคำ ผู้อ่านสามารถค้นหาคำเหล่านี้ด้วย Ctrl F และค้นหาคำว่า ร่างกายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอ่านรูปประโยคเร็วๆ และดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องของส่วนของร่ายกายเหล่านี้ได้ตลอดทั้งหน้าเพจ หรือ ฟังคลิปเสียงอ่านเจ้าของภาษาจากตัวอย่างหนังสือเสียง 10 เล่ม

ระบบต่างๆในร่างกายภาษาอังกฤษ

<เลื่อนเพื่อดู>

เกรด 1-3 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 1-3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 1-3 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 1-3 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 3-6 และ บุคคลทั่วไป

 เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 5-9 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

1. muscles – กล้ามเนื้อ

2.1 breathe – หายใจ

2.2 breath – ลมหายใจ

3. biceps – กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน

4. triceps – กล้ามเนื้อที่ด้านหลังของแขนบน

5. forehead – หน้าผาก

6. mouth – ปาก

7. pupil – ลูกตาดำ

8. bone – กระดูก 

9. blood – เลือด

10. birthmark – ปาน

11. blood vessel – เส้นเลือด

12. muscular system – ระบบกล้ามเนื้อ

13. leg – ขา

14. face – หน้า

15. eye – ตา

16. tendon – เส้นเอ็นที่ยึดกระดูกับกล้ามเนื้อ

17. ligament – เส้นเอ็นที่ยึดกระดูกกับกระดูก

 18. skeletal – เกี่ยวกับโครงกระดูก

19. skeleton – โครงกระดูก

20. spine – กระดูกสันหลัง

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

21. arm – แขน

22. cardiac muscle – กล้ามเนื้อหัวใจ

23. voluntary muscle – กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวด้วยความคิดตั้งใจ เช่น แขน ขา

24. involuntary muscle – กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ

<

25. organ – อวัยวะ

26. lung – ปอด

27. nerve – เส้นประสาท 

28. brain – สมอง

29. heart squeezes – หัวใจบีบตัว

30. beat – ใจเต้น

31. sore – เจ็บปวด

32. cramp – ตะคริว (period cramps – ปวดประจำเดือน)


33. spasm – อาการกล้ามเนื้อกระตุก

34. sprain – เคล็ดขัดยอก, บิด, แพลง

35. ankle – ข้อเท้า

36. goose bumps – ขนลุก

37. fist – กำปั้น

38. laugh – หัวเราะ

39. cell – เซลล์

40. kidney – ไต

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

41. artery – เส้นเลือดแดงที่ออกจากหัวใจ

42. vein – เส้นเลือดดำ

43. capillary -เส้นเลือดฝอย

44. hemoglobin – ฮีโมโกลบิน สารสีแดงของเม็ดเลือดแดง

45. white blood cell – เซลล์เม็ดเลือดขาว

46. platelet – เกล็ดเลือด

47. bleeding – เลือดออก

48. belly – พุง, ท้อง (เกล็ดเลือด)

49. bone marrow – ไขกระดูก

50. heartbeat – การเต้นของหัวใจ

51. chamber – ห้อง ใน เรื่องร่างกาย สามารถแปลว่า ห้องหัวใจ

52. intestine – ลำไส้เล็ก

53. clogged vessel, clogged artery – เส้นเลือดที่อุดตัน, เส้นเลือดแดงใหญ่ที่อุดตัน


54. respiratory system – ระบบทางเดินหายใจ

55. diaphragm – กระบังลม

56. nose – จมูก

57. throat – ลำคอ

58. trachea – หลอดลม

59. bronchi – กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่

60. digestive system – ระบบย่อยอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

61. saliva – น้ำลาย

62. teeth – ฟัน

63. esophagus – หลอดอาหาร

64. tube – ท่อ

65. stomach – กระเพาะ

66. gum – เหงือก

<

67. enamel – ชั้นนอกของฟัน, เคลือบฟัน

68. dentin – ชั้นกลางของฟันที่มีแคลเซียม 

69. pulp – เนื้อฟัน, เนื้อผลไม้

70. baby tooth – ฟันน้ำนม

71. permanent tooth – ฟันแท้

 72. adult tooth – ฟันแท้

73. missing tooth – ฟันหลอ

74. broken tooth – ฟันหลอ

75. loose tooth – ฟันโยก

76. bile – น้ำดี

77. incisor – ฟันหน้า, ฟันตัด

78. canine – เขี้ยว

79. premolar – ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

80. molar – ฟันกราม

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

81. hair – ผม

82. limb – แขนขา, ส่วนยื่น

83. eyelash – ขนตา

84. ear – หู

85. neck – คอ

86. wisdom tooth – ฟันคุด

87. cavity – รูฟันผุ

88. toothache –  อาการปวดฟัน

89. plaque – คราบแบคทีเรียที่เกาะบนผิวฟัน, หินปูน

90. jaw – กราม

91. germ – เชื้อโรค

92. hand – มือ

93. bacteria – แบคทีเรีย

94. infection – การติดเชื้อ

95. skin – ผิวหนัง 

96. finger – นิ้ว

97. heel – ส้นเท้า

98. cancer – มะเร็ง

99. tumor – เนื้องอก

100. diagnose – วินิจฉัยโรค

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

101. tissue – เนื้อเยื่อ

102. biopsy – การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ

103. gland – ต่อม

104. colon – ลำไส้ใหญ่

105. breast – หน้าอก

106. lymphoma – มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

107. leukemia – มะเร็งเม็ดเลือดขาว

108. treatment – การรักษา

109. surgery – การผ่าตัด, ศัลยกรรม

110. chemotherapy – เคมีบำบัด

111. liver – ตับ

112. radiation – การฉายแสง

113. numb – ชา, ทำให้ชา

114. a drip – การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด

115. immune system – ระบบภูมิคุ้มกันโรค

116. lymph – น้ำเหลือง 

117. antibiotic – ยาปฏิชีวนะ

118 foot – เท้า

119 abdomen – บริเวณท้อง

120. cast – เฝือก

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

121. draw … on your cast – วาด…ลงบนเฝือกของคุณ

122. write with his wrong hand – เขียนด้วยมือที่ไม่ถนัดของเขา

123. bone will heal in just a few weeks – กระดูกจะติด หรือ หายในไม่กี่สัปดาห์

124. stomach flu – ไวรัสลงกระเพาะ

125. vomit – อาเจียน

126.  barf – อาเจียน

127. puke – อาเจียน

128. upchuck – อาเจียน

129. putrid – เหม็นเน่า, บูดเน่า

130. throw up – อาเจียน

131. appendix – ไส้ติ่ง

132. Adam’s apple – ลูกกระเดือก

133. armpit – รักแร้

134. back – หลัง

135. cheek – แก้ม

136. elbow – ศอก

137. eyelid – เปลือกตา

138. flesh – เนื้อ

139. foot sole – ผ่าเท้า

140. groin – ขาหนีบ, ต้นขา, ง่ามขา, ไข่ดัน

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>