เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | EngED ห้องสมุดออนไลน์

แบ่งเลขภาษาอังกฤษเป็น 3 หมวดหมู่

เพราะทุกภาษาต้องมีการใช้ตัวเลข ตั้งแต่การนับ, การบอกลำดับ, เศษส่วน, บวกลบคูณหารขั้นพื้นฐาน บทความนี้จะนำเสนอเรื่องเลขภาษาอังกฤษที่คุณจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถเลือกอ่านตามหมวดหมูที่สนใจค่ะ

เลขภาษาอังกฤษสำหรับการคำนวน (Math Concept)

เลขภาษาอังกฤษ

Math Concepts

เลขภาษาอังกฤษเรื่องการคำนวนพื้นฐานเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องเรียน การที่ได้เรียนรู้ลึกไปถึงคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในเรื่องต่างๆ จะทำให้ผู้ที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

Vertical Addition

Vertical Subtraction

Vertical

Multiplication

เลขภาษาอังกฤษ

Addition

Subtraction

Multiplication

Multiplication

Short

Division

Long

Division

ค.ร.น.

= คุณร่วมน้อย

= Least Common Multiplication

ห.ร.ม.

= หารร่วมมาก

= Greatest Common Divisor

กลับสู่สารบัญ ^.

การอ่านเลขภาษาอังกฤษแบบเศษส่วนfraction bw

เศษส่วนหรือ fraction (แฟรค-ชั่น) เป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเป็นเลขภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ควรต้องรู้ เศษส่วนประกอบด้วย เศษ หรือ Numerator และ ส่วน Denominator และสามารถเขียนในรูปผสมกับจำนวนเต็มได้ด้วย เช่น 3 1/2 หรือ Mixed Number ซึ่งหมายถึง 3 + 1/2 ต่อไปนี้จะเป็นการอ่านเศษส่วนที่มีหลักการคือ เศษ ให้อ่านเป็น การอ่านเลขธรรมดา (Cardinal Number) และ ส่วนให้อ่านเป็นการอ่านลำดับที่ หรือ เลขที่เติม th (Ordinal Number) ยกเว้นส่วน 2 ให้อ่านเป็น Half

1/2 – One-half

1/4 – One-fourth , One-quarter, quarter

3/4 – Three- fourth, Three-quarter

1/5 – One – fifth

3/7 – Three – seventh

9/10 – Nine – Tenth

3/4 – Three – Fourth

2/3 – Two – Third


3 1/4 – Three One-fourth

เศษ – Numerator

ส่วน – Denominator

3 1/4 – Mixed Number

กลับสู่สารบัญ ^

การนับเลขภาษาอังกฤษแบบขีด tally of 5 หรือ Tally Marks

การนับเลขภาษาอังกฤษอีกแบบที่เราใช้กันทั่วไปแบบง่ายๆ คือการนับแบบขีด แต่หลายคนไม่รู้ว่าเรียกการนับแบบนี้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การนับแบบขีดนี้เรียกว่า Tally Marks อ่านว่า ทอลลี่  มาร์คส์ เหมาะกับการนับผลลัพธ์ต่อเนื่อง เช่นกีฬา หรือ คะแนนโหวต ซึ่งก็คือการนับเพิ่มทีละหนึ่งด้วยการขีดแนวตั้งและขีดฆ่าทุกๆ ครั้งที่นับห้า เพื่อแยกเป็นกลุ่มของห้า ในหนังสือจะยกตัวอย่างการนับแต้มการเล่นชูตลูกบาส การนับแยกสี  และเราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆไปด้วย

ในหนังสือเรื่อง Tally Charts จะนำ Tally Marks, มาเขียนเป็นชาร์ตเพื่อเปรียบเทียบจำนวนของๆชนิดที่ต่างกัน ในคลิปจะเป็นตัวอย่างหน้า 6-27

เชิญรับชมคลิปค่ะ

กลับสู่สารบัญ ^

เลขภาษาอังกฤษแบบนับข้าม 5, 10, 15, 20

หรือ skip counting

ต่อจากการนับแบบ Tally Marks ซึ่งเป็นการนับแบบกลุ่ม 5 แน่นอนว่าฝรั่งก็นับข้ามแบบคนไทยเช่นกัน ซึ่งการนับเลขภาษาอังกฤษแบบนี้เรียกว่า skip counting อ่าน สคิป เค้าติ้ง จะนับข้ามตามที่เรานับกันตามปกติ

จากหนังสือตัวอย่างหน้า 6, 7 และ 18, 19 เป็นการยกตัวอย่าง skip counting และ การทำกราฟรูปภาพนับที่ละ 3 ต่อ หนึ่งหน่วยรูปภาพ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่สารบัญ ^

เลขภาษาอังกฤษ

Shapes

เลขภาษาอังกฤษเรื่อง ” Shapes”

ในวิชาเลขเราต้องเรียนรู้เรื่องรูปร่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องรูปร่างที่หลากหลายทำให้เราสามารถอธิบายและเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างไม่สะดุดและมั่นใจมากขึ้น

เลขภาษาอังกฤษ

ฟังคลิปเสียงได้ที่ www.oysterenglish.com

กลับสู่สารบัญ ^.

เลขภาษาอังกฤษ

Counting

การนับเลขภาษาอังกฤษแบบธรรมดา vs ลำดับที่

การนับเลขภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. การนับแบบ Cardinal Number หรือ นับแบบปกติธรรมดาทั่วไป
  2. การนับแบบลำดับที่ หรือ Ordinal Number การนับแบบลำดับที่ ซึ่งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตามท้ายตัวเลขเสมอ

การนับแบบลำดับจะใช้หลักการเขียนดังนี้คือ

  1. ลำดับที่ 1,2,3 จะเปลี่ยนคำศัพท์เหล่านี้แทนการนับเลขแบบปกติ คือ First, Second, Third
  2. ลำดับที่ 5 และ 12 จะเปลี่ยนการสะกดด้วย ve เป็น fth, คือ Fifth และ Twelfth
  3. ลำดับที่ 1, 2, 3 เมื่อเขียนเป็นตัวเลขต้องมีตัวอักษรตามท้ายเสมอ ได้แก่ 1st, 2nd, 3rd
  4. เลขอื่นๆใช้คำศัพท์เดิมแต่ให้ตามท้ายด้วยตัวอักษร th เวลาออกเสียงตอนท้ายให้ออกเสียง th ทุกครั้งเพื่อบ่งบอกว่าเป็นเลขลำดับ
  5. เลข 20,30,40,50,60,70,80,90 จะเปลี่ยนจากการลงท้ายด้วยเสียง ตี้ ty เป็น ตี้เอ่ทท์ โดยสะกด tieth ทุกครั้ง
  6. การนับเลขภาษาอังกฤษ ที่มากกว่าหลัก 1,000 ขึ้นไป จะไม่มีการนับหลักหมื่น หลัก แสน แต่จะนับเป็น หลัก หน่วย สิบ ร้อย ของหลักพัน ใช้หลักเดี่ยวกันกับเลขที่มากกว่าหลัก 1,000,000

ตัวเลข – Cardinal Number

0 – Zero – ซีโร่ว

1 – One – วัน

2 – Two – ทู

3 – Three – ทรี

4 – Four – โฟร์

5 – Five – ไฟ๊ฟ์

6 – Six – ซิกส์

7 – Seven – เซ้เฟ่น

8 – Eight – เอ๊ทท์

9 – Nine – นายน์

10 – Ten – เทน

11 – Eleven – อีเลเฟ่น

12 – Twelve – ทะเว้ล

13 – Thirteen – เตอร์ทีน

14 – Fourteen – โฟร์ทีน

15 – Fifteen – ฟิฟทีน

16 – Sixteen –  ซิกส์ทีน

17 – Seventeen – เซเฟ่นทีน

18 – Eighteen – เอททีน

19 – Nineteen – นายทีน

20 – Twenty – ทะเวนตี้

21 – Twenty-one – ทะเวนตี้วัน

22 – Twenty – Two – ทะเวนตี้ทู

23 – Twenty – Three – ทะเวนตี้ทรี

24 – Twenty – Four – ทะเวนตี้โฟร์

25 – Twenty – Five  ทะเวนตี้ไฟ๊ฟ์

26 – Twenty – Six – ทะเวนตี้ซิกส์

27 – Twenty – Seven – ทะเวนตี้เซเฟ่น

28 – Twenty – Eight – ทะเวนตี้เอท

29 – Twenty – Nine – ทะเวนตี้นายน์

30 – Thirty – เทอร์ตี้

การนับเลขต่อไปจนถึง 99 ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

เลขตามลำดับ – Ordinal number

ลำดับที่ 0th – Zeroth

ลำดับที่ 1stFirst – เฟิ๊ร์สต

ลำดับที่ 2ndSecond – เซกกั้น

ลำดับที่ 3rdThrid – เติร์ด

ลำดับที่ 4th – Fourth

ลำดับที่ 5th – Fifth – ฟิฟท์

ลำดับที่ 6th – Sixth

ลำดับที่ 7th – Seventh

ลำดับที่ 8th – Eighth

ลำดับที่ 9th – Nineth

ลำดับที่ 10th – Tenth

ลำดับที่ 11th – Eleventh

ลำดับที่ 12th – Twelfth

ลำดับที่ 13th – Thirtheenth

ลำดับที่ 14th – Fourteenth

ลำดับที่ 15th – Fifteenth

ลำดับที่ 16th – Sixteenth

ลำดับที่ 17th – Seventeenth

ลำดับที่ 18th – Eighteenth

ลำดับที่ 19th – Nineteenth

ลำดับที่ 20th – Twentieth – ทะเวนตี้เอ่ดท์

ลำดับที่ 21st – Twenty – First

ลำดับที่ 22nd – Twenty – Second

ลำดับที่ 23rd – Twenty – Third

ลำดับที่ 24th – Twenty – Fourth

ลำดับที่ 25th – Twenty – Fifth

ลำดับที่ 26th – Twenty – Sixth

ลำดับที่ 27th – Twenty – Seventh

ลำดับที่ 28th – Twenty – Eighth

ลำดับที่ 29th – Twenty – Nineth

ลำดับที่ 30th – Thirtieth – เทอร์ตี้เอ่ดท์

100- One Hundred

101- One Hundred [and] One, A Hundred [and] One, One Oh One

102 – One Hundred [and] Two

103 – One Hundred [and] Three

104 – One Hundred [and] Four

105 – One Hundred [and] Five

ลำดับที่ 100th– One Hundredth

ลำดับที่ 101st– One Hundred [and] First

ลำดับที่ 102nd – One Hundred [and] Second

ลำดับที่ 103rd – One Hundred [and] Third

ลำดับที่ 104th – One Hundred [and] Fourth

ลำดับที่ 105th – One Hundred [and] Fifth

10,000 – Ten Thousand

100,000 – One Hundred Thousand

1,000,000 – One Million

123,456,789 – One Hundred Twenty-Three Million Four Hundred Fifty Six Thousand Seven Hundred and Eighty-Nine

ลำดับที่ 10,000th – Ten Thousandth

ลำดับที่ 100,000th – One Hundred Thousandth

ลำดับที่ 1,000,000th – One Millionth

ลำดับที่ 123,456,789th – One Hundred Twenty-Three Million Four Hundred Fifty-Six Thousand Seven Hundred and Eighty-Nineth

กลับสู่สารบัญ ^

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *