เลขภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกภาษาอังกฤษ

เพราะทุกภาษาต้องมีการใช้ตัวเลข ทั้งบวกลบขั้นพื้นฐาน ไปถึงเรื่องการสื่อสารเรื่องเงินๆทองๆ หรือ วันที่ และ ปริมาณ

ในห้องสมุดออนไลน์ของ EngED นี้ เรามีหมวด Math Fun ที่มีหนังสือ 272 เล่ม จาก 6,000 เล่ม แบ่งเป็น 3 หมวดย่อย รอให้ผู้อ่านทำความรู้จักกับคำศัพท์ตัวเลขผ่านเรื่องราวต่างๆ พร้อมเสียงอ่านเจ้าของภาษา

โดยในบทความนี้เราจะนำเสนอเรื่องเลขๆที่คุณจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันจากหนังสือในห้องสมุดออนไลน์ พร้อมกับให้คุณได้เรียนรู้คำศัพท์อื่นๆที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติที่ใช้โดยเจ้าของภาษาจริงๆ ถ้าคุณพร้อมแล้ว เริ่มกันเลย!

เลือกหมวดหมูที่สนใจชมคลิปตัวอย่างหนังสือ หรือ หนังสือแนะนำ

counting

Counting

การนับเลข 1-10, 10-100

เรื่อง : Numbers at the Park: 1-10

number at the park

ซีรี่ย์ : My little school house

เรื่อง : Speed, Speed Centipede!: Counting by Tens10 to 100 centipede

ซีรี่ย์ : Know your numbers

เรื่อง : Downhill Fun: A Counting Book About Winter   

ซีรี่ย์ : Know Your Numbers

ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นนิทานสำหรับการนับเลข 1-10 และ 10-100 แบบนับทีละ 10 ให้ผู้อ่านได้ฝึกออกเสียงและเพลิดเพลนไปกับภาพสวยๆ

table 1-100

คำศัพท์ :

swinging – แกว่งชิงช้า

morning – เช้า

flying – บิน

kite – ว่าว

riding – ขี่

carousel – ม้าหมุน

puppets – หุ่นเชิด

stage – เวที

dancing – เต้น

across – ข้าม

blowing – เป่า

bubbles – ฟอง

chasing – ไล่

fireflies – หิ่งห้อย

คำศัพท์ :

speed – ไปด้วยความรวดเร็ว

snooze – หงีบหลับ

feet – เท้า

race – แข่ง

shoes – รองเท้า

around – รอบๆ

centipede – ตะขาบ

climb – ปีน

never – ไม่เคย

fall – ตก

quick – เร็ว

through – ทะลุผ่าน

scurry – รีบเร่ง

flash – แสงแฟลช, ชั่วอึดใจเดียว

scamper – รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ)

คำศัพท์ :

steep – สูงชัน

snowy – ปกคลุมไปด้วยหิมะ

slope – พื้นที่ลาดเอียง

mountain – ภูเขา

peak – ยอดเขา, จุดสูงสุด

stand – ยืน

skiers – ผู้เล่นสกี

ride – ขี่, ขี่จักรยาน, โดยสารยานพาหนะ, ขึ้นลิฟท์, ควบคุม

sledder – ผู้ขับขี่แคร่เลื่อน, ผู้นำแคร่เลื่อน, ม้าหรือสัตว์อื่นที่ลากแคร่เลื่อน

toboggan – เลื่อนหิมะ

snowboarder – นักเล่นสโนว์บอร์ด

ski pole – ไม้ค้ำในการเล่นสกี

tracks – ร่องรอยทางเดิน

weave – ถักทอ

flag -ธง

flutter – สะบัด, กระพริบ, กระพือปีก

hump – ปุ่ม, โคก, หนอก, เนินกลม (humpback – หลังโกง, หลังค่อม)

jut out – ยื่นออกมา

sturdy – แข็งแกร่ง, หนักแน่น, มั่นคง, แข็งแรง

การอ่านเศษส่วนfraction bw

เรื่อง : Half You Heard of Fraction

half you heard of fraction

ซีรี่ย์ : Fun with numbers

จะมีคำอ่านของเศษส่วน 1/2, 1/4, 3/4, 1/5, 3/7, 9/10 และเปรียบเทียบ 1/2 1/3 และ 1/4 พร้อมทั้งแสดงรูปภาพ และ คำอ่าน ของ 4 3/4 ที่ใช้งานในการวัดความยาวจากไม้บรรทัด

คำศัพท์ :

numerator – เศษ

counted – ถูกนับ

denominator – ส่วน

write – เขียน

say – พูด

see – เห็น

คำศัพท์ :

fraction – เศษส่วน

licorice – ขนมลิคอริซ

half, halves – ครึ่ง

ตัวส่วนที่มากว่า 3 หรือ thirds ให้เติม ths ต่อท้าย เช่น  2⁄17 = two seventeenths

คำศัพท์ :

measurement – การวัด

inch – นิ้ว

ชื่อเรียกการนับแบบขีด tally of 5

เรื่อง : Tally Chart

tally

ซีรี่ย์ : Making Graphs

บางคนอาจเคยสงสัยว่าการนับแบบขีด เรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร การนับแบบนี้เรียกว่า Tally Marksอ่านว่า ทอลลี่  มาร์คส์ เหมาะกับการนับผลลัพธ์ต่อเนื่อง เช่นกีฬา หรือ นับทีละ หนึ่ง หรือ นับเพื่อแยกชนิดของสิ่งของ ด้วยการขีดและขีดฆ่าทุกๆ ครั้งที่ห้า เพื่อแยกเป็นกลุ่มของห้า ในหนังสือจะยกตัวอย่างการนับแต้มการเล่นชูตลูกบาส การนับแยกสี  และเราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆไปด้วย

ในหนังสือเรื่อง Tally Charts จะนำ Tally Marks, มาเขียนเป็นชาร์ตเพื่อเปรียบเทียบจำนวนของๆชนิดที่ต่างกัน ในคลิปจะเป็นตัวอย่างหน้า 6-27

คำศัพท์ :

score – คะแนน

players – ผู้เล่น

stick – แท่งไม้

pick – เลือก

wiggle – แกว่งไปแกว่งมา, กระดิก, ขยับ, ส่าย

in a roll – เรียนเป็นแถว

by – อยู่ข้าง, ใกล้ๆ

group – กลุ่ม

across – ข้าม

turn – ตา (ถึงคิวในการเล่น)

winner – ผู้ชนะ

happen – เกิดขึ้น

favorite – ของโปรด

flavor – รส, กลิ่น, รสชาติ

mark – คะแนน

more – มากกว่า

vote – การลงคะแนนเสียง

pass – ผ่าน

total – ผลรวม

basket – ตะกร้า, สิ่งที่อยู่ในตะกร้า, คะแนนของบาสเก็ตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง)

free throw – เล่นโยนลูกลงห่วงในบาสเก็ตบอล (Play free throw in basketball), โยนลูกโทษ

skip counting หรือ นับแบบข้าม 5, 10, 15, 20

เรื่อง : 2, 4, Skip Count Some More

skip couting
ซีรี่ย์ : Fun with Numbers

ฝรั่งก็นับข้ามแบบคนไทยเช่นกันเรียกว่า skip counting อ่าน สคิป เค้าติ้ง จะนับข้าม 2, 3, 4, 5 ตามที่เรานับกันตามปกติตามกลุ่มของการนับแบบตัวอย่างในหนังสือหน้า 6, 7 ส่วนหน้า 18, 19 เป็นการยกตัวอย่างการทำกราฟรูปภาพนับที่ละ 3 ต่อ หนึ่งหน่วยรูปภาพ

คำศัพท์ :

awhile – สักครู่

scoop -ทัพพี่, การตัก

second – ที่ 2

second grade – เกรด 2, ป. 2

equal – เท่ากับ

save – ประหยัด

space – ที่ว่าง

stand for – แทน

math concept

Math Concepts

เรื่องเกี่ยวกับเงินที่ต้องรู้

เรื่อง : Money: What You Need to Know

money

ซีรี่ย์ : Fact Files

คำศัพท์ :

What is money? – เงินคืออะไร

Money in the world – เงินในโลก

Making Money – การหาเงิน

Setting Prices – การตั้งราคา

Spending Money – การใช้เงิน

Credit – การซื้อเชื่อ, การใช้เครดิตคาร์ด

Saving Money – การเก็บเงิน

Grow Your Money – ทำให้เงินงอกเงย

Paperless Money – เงินที่ไม่ใช้กระดาษ

การวัดความยาว, การชั่งน้ำหนัก, วัน และ เวลา

length

How Do You Measure Length and Distance?

weight

How Do You Measure Weight?

liquid

How Do You Measure Liquids?

year

How Long Is a Year?

month

How Long Is a Month?

week

How Long Is a Week?

Day

How Long is a Day?

hours

Hours

minutes

Minutes

seconds

Seconds

time

What is time?

shapes

Shapes

รูปร่างต่างๆ

shapes

Monster Knows Shapes

draw face

Drawing and Learning About Faces

star

Stars

triangle

Triangles

oval

Ovals

rectangle

Rectangles

circle

Circles

pie graphs

Pie Graphs

bar graphs

Bar Graphs

tiling shapes

TIling Shapes

shapes sail

Shapes

shape in city

Shapes in teh City

taking shape

Taking Shapes

patterns outside

Patterns Outside

shapes around us

Shapes Around Us

the wizard of oz shapes

The Wizard of OZ Shapes

ตัวอย่างหนังสืออื่นๆจากห้องสมุดออนไลน์

monster knows numbers

Monster knows numbers

Starry Arms

Can you guess what estimation is?

Can you guess what estimation is?

Counting Money!

From the garden

From the garden

From 1 to 100

From 1 to 100

Plenty of Petals

The Wizard of OZ

THe Wizard of OZ

half you heard of fraction

Half You Heard of Fractions?

Downhill Fun

skip couting

2, 4, Skip Count Some More

One Giant Splash

One Giant Splash

Toasty Toes Count by Ten

Tail Feather Fun Counting by Ten

Bunches of Buttons

Odd and Even

Odd and Even

Hands Down

Hands Down

Footprints in the Snow Counting by Twos

One Big Building

One Big Building A Counting Book About Constructions

10 to 100 centipede

Speed, Speed, Centipede! Counting by Tens

Eggs and Legs Counting by Twos

Eggs and Legs Counting by Twos

Ants at the picnic Counting by Tens

Ants at the Picnic Counting by Tens

One the Launch PAD A Counting Book About Rockets

On The Launch PAD A Couting Book About Rockets

One Checkered Flag A Counting Book About Racing

One Checkered Flag A Counting Book About Racing

Love of Lady Bugs

Lots of Ladybugs Counting by Fives

Comparing Numbers!

Comparing Numbers!

number at the park

Number at the Park 1-10

Pie for Piglets Counting by Twos

Pie for Piglets Counting by Twos

3, 2, 1 Go!

3, 2, 1, Go!: A Transportation Countdown

What is Math?

What is Math?

Counting Money

Counting Money

Counting Money!

Counting to Ten

Counting to Ten

Counting at the Parade

A Zoo Full of Birds

A Zoo Full of Birds

You Can Count!

You Can Count!

Counting Crayons

Counting at home

Counting at Home

Counting in the Ocean

Counting in the Ocean

Counting in the Forest

Counting in the Forest

Counting 1 to 10

Counting 1 to 10

Counting at the Park

Can you guess what estimation is?

Can you guess what estimation is?

Counting Money!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *