นิทานภาษาอังกฤษ พร้อมเสียงอ่าน

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษออนไลน์พร้อม เสียงอ่าน นี้มาจากห้องสมุดออนไลน์ myON ที่มีหนังสือดิจิตัล 6,000 เล่ม ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนในสหรัฐอเมริกากว่า  35,000 โรงและในรัฐคาลิฟอร์เนีย และอีกกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ท่านสามารถเลือกชมตัวอย่าหนังสือ 10 เล่ม และดูตัวอย่างหนังสืออีก 150 ได้ที่นี่

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง : กระต่ายกับเต่า The Tortoise and the Hare

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน

กระต่ายกับเต่า

ดูตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษยาว

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมภาพประกอบ

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่ายๆ เรื่อง : เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty

นิทานภาษาอังกฤษ

เจ้าหญิงนิทรา

ตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ

นิทานภาษษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ พร้อมภาพประกอบ เรื่อง : เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดยนางฟ้าใจร้าย

Sleeping Beauty by the Good and Bad Fairies

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

คลิกเพื่อดูตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษง่ายๆ

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆง่ายๆ

นิทานภาษาอังกฤษ pdf

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด

นิทานภาษาอังกฤษ ฟรี

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง : โรบินฮู๊ด กับลูกศรทองคำ

Robin Hood and the Golden Arrow

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

ตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ 

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมภาพประกอบ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย

นิทานภาษาอังกฤษ คําอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษยาว เรื่อง : ซินแบดผจญภัย Sinbad

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ

ตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษ กระต่ายกับเต่า

นิทานภาษาอังกฤษpdf

นิทานภาษาอังกฤษ เจ้าหญิง

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด

นิทานภาษาอังกฤษ พร้อมแปล

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษฟรี

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมแปล

นิทานภาษาอังกฤษง่ายๆ

นิทานภาษาอังกฤษยาว

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษยาว เรื่อง : แดรกคูล่า Dracula

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

ตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษง่ายๆ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษ pdf

นิทานภาษาอังกฤษpdf

นิทานภาษาอังกฤษ ฟรี

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมแปล

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมภาพประกอบ เรื่อง : ราชสีห์กับหนู The Lion and The Mouse

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ พร้อมภาพประกอบ

ตัวอย่างภายในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ :

นิทานภาษาอังกฤษ คําอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษ กระต่ายกับเต่า

นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด

นิทานภาษาอังกฤษ เจ้าหญิง

นิทานภาษาอังกฤษยาว

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

ที่มา : www.myon.com

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษแนะนำ :

คลิกเพื่อดูตัวอย่างด้านในและฟังเสียงอ่าน

<เลื่อนเพื่อดู>

กระต่ายกับเต่า

เจ้าหญิงนิทรา

เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

โรบินฮู๊ด กับ ลูกศรทองคำ

ซินแบดผจญภัย

แดรกคูล่า

ราชสีห์ กับ หนู

การ์ตูนร่างกาย

ระบบหายใจ

ราพันเซล

Big Train

ตัวอย่างหนังสือ เตรียมอนุบาล - ม.6

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>