การใช้ทุกโมดูล

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ แบบครบวงจร

ความครบวงจรที่ EngED นำเสนอ คือ ก่อนที่จะเริ่มอ่านหนังสือออนไลน์นักเรียนควรทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษปัจจุบัน และเมื่อได้ผล GE และ ZPD ให้เลือกอ่านหนังสือตามระดับของ ZPD และทำ Quiz ทุกครั้งหลังอ่าน ประมาณ 2 เดือนให้ไดผล Quiz เฉลี่ยมากกว่า 85% และกลับมาทำแบบทดสอบอีกครั้งเพื่อให้สามารถคาดหวังผลคะแนนที่ดีขึ้น ผู้อ่านสามารถปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้วนไปเรื่อยๆจนได้ระดับคะแนนที่ เกรด 12

โมดูลต่างๆ

               โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษกับ EngED เป็นวงการครบวงจรจากอเมริกา ที่มี 3 โมดูลได้แก่

 1. โมดูลอ่าน-อ่านหนังสือภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเสียงอ่านเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ความรู้ในการใช้ภาษา ได้แก่ ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นตามระดับชั้นที่โตขึ้น คำศัพท์เฉพาะทางจากหนงสือที่มี content ที่โตมากขึ้น เมื่ออ่านแล้วระบบห้องสมุดออนไลน์ จะบันทึกว่านักเรียนอ่านหนังสือ เล่มไหน วันไหน เป็นเวลากี่นาที และ อ่านได้ทั้งหมดกี่คำแล้ว อ่านหนังสือจบไปกี่เล่ม (โดยผู้อ่านต้องอ่านไปจนหน้าสุดท้ายจนระบบขึ้นว่า “Finish”) ระบบจะมีรายงานการอ่านๆ แบบต่างๆดังนี้

2. โมดูลQuiz-หลังการอ่านจะมี Quiz หลังอ่านหนังสือที่ระบบจะบอกคะแนนทุกครั้ง และเก็บคะแนนไว้ทุกครั้งที่ทำและบอกคะแนนเฉลี่ย Quiz โดยระบบจะตั้งเป้าให้ผู้อ่านที่ 85% ถ้าผู้อ่านทำคะแนนเฉลี่ย Quiz ได้เกิน 85% มีความเป็นไปได้มากที่การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษครั้งต่อไป ผู้อ่านจะได้คะแนนมากขึ้น 

Quiz, คะแนนเฉลี่ย Quiz และ หนังสือที่มีการทำ Quiz ทั้งหมด จะถูกสรุปในระบบ

3. โมดูลแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ – เป็นโมดูลสำหรับทำแบบทดสอบ ระบบจะจับเวลา 24-30นาที ในการให้ทำแบบทดสอบ 32ข้อ และผลคะแนนจะออกทันทีหลังที่ทำเสร็จ ผลคะแนนจะถูกเทียบกับนักเรียนชาวอเมริกันเจ้าของภาษาว่าคะแนนที่ได้เทียบเท่ากับนักเรียนในระดับชั้นใดของหลักสูตรกลางอเมริกาที่ใช้ใน 50รัฐ สามารถดูตัวอย่างผลทดสอบได้ด้านล่าง

การอ่านผลอย่างง่าย คือ ระดับ GE หรือ Grade Equivalent ที่บอกระดับชั้นของคะแนน โดยตัวอย่างนักเรียนที่ทำแบบทดสอบเรียนอยู่ชั้น เกรด 7 ผล GE ที่ได้คือ 6.8 หรือ เกรด 6 เดือนที่ 8 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับชั้นจริง และนักเรียนควรเลือกอ่านหนังสือที่มีระดับ ATOS ที่ 4.3-6.8 ตาม ZPD ที่ได้ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีพัฒนาการมากที่สุด

วิธีใช้โมดูลอ่าน

1.การ Log in ห้องสมุดออนไลน์ที่ www.myon.com  

 • ใส่ชื่อ School เป็น EngEd ในช่องบนสุด โดยครั้งแรกให้พิมพ์ EngEd เข้าไปก่อน และเลือกจากดรอปลิตท์ที่ระบบโชว์ขึ้นมา ครั้งต่อๆไป School Name จะขึ้นอัตโนมัติหากใช้แลปทอบหรือมือถือเครื่องเดิม (แนะนำให้ใช้แลปทอปเพื่อให้เด็กๆดูภาพชัดเจนและสวยงาม)
 • ใส่ user และ password
EngEd

2.การค้นหาหนังสือ

 • ที่หน้าแรกสามารถ ใส่ชื่อหนังสือ หรือ คำที่เกี่ยวข้องในช่องค้นหาได้เลย

ไปที่แท่บ Library สามารถหาหนังสือได้ 3 แบบ

 • Recommended คือ หนังสือที่ระบบแนะนำตามเกรด
 • Browse คือ หนังสือตามหมวดหมู่ที่ห้องสมุดแยกประเภทไว้ให้
 • Search คือ การค้นหาหนังสือด้วย คำค้นหา และ สามารถ กรองหนังสือได้ตามระดับชั้น และ Fiction (เรื่องแต่ง หรือ นิทาน) หรือ Non-Fiction (เรื่องจริง)
 • Favorites & Bundles คือ หน้ารวมหนังสือที่ผู้อ่านกดเลือกเป็นหนังสือถูกใจเอาไว้
 • Recordings คือ หน้ารวมคลิปเสียงที่ผู้อ่านอัดเสียงอ่านเอาไว้ฟังการออกเสียง

3.1 เลือก เพื่อ Filter กรองหนังสือก่อนค้นหา

 • ในแท่บ Search กดปุ่ม Filterเพื่อเปิดตัวคัดกรอง เช่น ระดับชั้น หรือ Fiction or Non-Fiction
 • เลือก Grade buttonเพื่อเลือกระดับชั้นของหนังสือที่อยากค้นหา
 • เลือก Fiction or notเพื่อหนังสือที่เป็น Fiction (เรื่องแต่ง นิทาน) หรือ Non-Fiction (เรื่องจริง)
 • สามารถเลือกมากกว่า 1 filter เช่นเลือกทั้ง Fiction or not Grade button
2 filter
 • สามารถลบเงื่อนไขคัดกรองที่ไม่ต้องการออกโดยเลื่อนเม้าส์ไปที่ Filter นั้นๆให้เป็นdelete button
 • หรือกดปุ่มล้าง refresh button การคัดกรองทั้งหมด

3.2 เลือก เพื่อเลือกหนังสือตามประเภท

4. ดูรายละเอียดหนังสือ info

 • เมื่อได้หนังสือที่สนใจและต้องการดูรายละเอียดสามารถกดที่หนังสือ จะมีปุ่มให้เลือกใต้หนังสือดังนี้
book under menu
 • read button เพื่ออ่าน
 • Record button เพื่ออัดเสียงอ่าน
 • info button เพื่อดูรายละเอียดหนังสือ เช่น ระดับชั้นเรียนแนะนำ ชื่อซีรี่ย์ เวลาเสียงอ่าน จำนวนหน้า และ ระดับความยากของหนังสือเรียกว่า ATOS
info page
 • fav buttเพื่อเพิ่มในหน้าหนังสือที่ชอบ เพื่อง่านต่อการค้นหาในครั้งต่อไปเพราะหนังสือจะไปลิสต์ที่หน้า fav and bundle page

5. ฟังก์ชั่นต่างๆเมื่ออ่าน read button

functions with arrows

6. ฟังก์ชั่นต่างๆเมื่ออัดเสียงอ่าน Record button

7. ฟังเสียงอ่านภายหลัง ให้เลือก