ศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ 81 คำ ผลไม้ภาษาอังกฤษ

บทความนี้ประกอบด้วยรูปภาพประกอบผักผลไม้ภาษาอังกฤษ คำอ่านสำเนียงอเมริกัน และ ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษจากอเมริกา “เสียงอ่านเจ้าของภาษา”  เกี่ยวกับผักผลไม้ 10 เล่ม จากห้องสมุดออนไลน์

ตัวอย่างผลไม้ -และ- ปุ่มฟังเสียง (รอโหลด รูป และ ปุ่มเสียง ซักครู่…นะคะ)

ผลไม้ภาษาอังกฤษ
ผลไม้ภาษาอังกฤษ
ผลไม้ภาษาอังกฤษ
ผลไม้ภาษาอังกฤษ

หนังสือแนะนำ- ผลไม้ภาษาอังกฤษ

<เลื่อนเพื่อดู>

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 2 -4 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 2 -4 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เกรด 2-4 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 1 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

ศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ 81 คำ

1. fruit – ฟรุต – ผลไม้

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

2. Olive – โอ๊ลิฟ – มะกอก

3. sugar apple – ชู้การ์แอ๊พเพิ่ล – น้อยหน่า

น้อยหน่า

4. custard apple – คัสตึ่ดแอ๊พเพิ่ล – น้อยหน่า

น้อยหน่า

5. cherimoya – เช้อริ่โม้ย่ะ – น้อยหน่า

cherimoya

6. kumquat – คั๊มควัท – ส้มจี๊ด

ผักภาษาอังกฤษ

7. guava – กว๊าว่ะ – ฝรั่ง

ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

8. cranberry – แคร๊นแบรี่ – แครนเบอรี่

แครนเบอรี่

9. dragon fruit – ดร๊าก้อนฟรุต – แก้วมังกร

แก้วมังกร

10. mulberry – เม้าแบรี่ – มัลเบอรี่

มัลเบอรี่

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

11. grape – เกรพ – องุ่น

grape

12.  Marian plum – แม๊เรี่ยนพลัม – มะปราง

Marian Plum

13. longan – ล้อนแก่น – ลำไย

Longan

14. cherry – เช้อริ่ – เชอรี่

ผลไม้ภาษาอังกฤษพร้อมรูป

15. lychee – ไล้ชี่ – ลิ้นจี่

ผลไม้ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล

16. long bean – ล้องบีน – ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว

17. durian – ดู๊เรี่ยน – ทุเรียน

durian

18. rose apple – โรสแอพเพิ่ล – ชมพู่

rose apple

19. pomelo – พอม๊าโล่ะ – ส้มโอ

Pomelo

20. pear – แพรึ – ลูกแพร์

ลูกแพร

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

21. chinese pear – ไชนีส แพรึ –สาลี่

สาลี่

22. quinceควิ้นซ์

ผักภาษาอังกฤษ

23. egg plant – เอ้กแพลนท์ – มะเขือม่วง

eggplant

24. carrot – แค๊รึ่ท – แครอท

carrot

25. papaya – พัพพ๊าย่ะ – มะละกอ

26. orange – อ้อเร้นจ์ – ส้ม

ส้ม

27. tomato – โทเม๊โท่ะ – มะเขือเทศ

28. pineapple – พ๊ายแน๊พเพิ่ล – สัปปะรด

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

29. onion – อ๊อนเนี่ยน – หัวหอม

ผลไม้ภาษาอังกฤษคำอ่าน

30. potato – โพเท๊โด่ะ – มันฝรั่ง

มันฝรั่ง

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

31. santol – ซ๊านทั่ล – กระท้อน

กระท้อนภาษาอังกฤษ

32. garlic – ก๊าร์ลิค – กระเทียม

33. mangosteen – แม๊งกอสตีน- มังคุด

ศัพท์ผลไม้1000คำ

34. mango – แม๊งโก่ว – มะม่วง

35. southern langsat – เซ้าเทิร์นลางสาท – ลองกอง

ลองกอง

36. langsat – ลางสาท – ลางสาด

langsat

37. cucumber – คิ๊วคัมเบอะ – แตงกวา

38. bean – บีน – ถั่ว

bean

39. peachพีช, ลูกท้อ

peach

40. nectarine – เนคทรีน – เนคเทอรีน

nectarine

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

41. star gooseberry – สตากูสแบรี่ – มะยม

stargooseberry

42.  sapodilla – ซ๊าบโพดิลอ่ะ – ละมุด

ละมุดภาษาอังกฤษ

43. rambutan  – ร๊ามบูทาน – เงาะ

เงาะภาษาอังกฤษ

44. coconut – โค๊โค่ะนัท – มะพร้าว

มะพร้าวภาษาอังกฤษ

45. yuzu – ยู๊ซุ่- ส้มยูซุ

yuzu

46. tamarind – แท๊มมริน – มะขาม

Tamarind

47. chili – ชิ้ลลิ่ – พริก

chili

48. cabbage – แค๊บบิจ – กะหล่ำ

cabbage

49. Chinese cabbage – ไชนีส แค๊บบิจ – ผักกาดขาว

Chinese cabbage

50. lettuce – เลทดัส – ผักกาดหอม

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

 

51. cos – คัส – ผักคอส

52. frillice iceberg – ฟริลลิซ ไอซ์เบิร์ก – ผักฟิลเล

53. red oak lettuce – เร้ด โอค เลทดัส – ผักเรดโอค

redoak

54. red coral lettuce – เร้ด คอรัล เลทดัส – ผักเรดคอรัล

Red coral

55. green oak lettuce – กรีน โอค เลทดัส – ผักกรีนโอค

56. butter head lettuce – บัตเตอเฮดเลทดัส – ผักบัตเตอร์เฮด

ผักผลไม้ภาษาอังกฤษ

57. apple – แอ๊พเพิ่ล – แอปเปิ

ผลไม้ภาษาอังกฤษพร้อมรูป

58. persimmon – เพอซิ๊มม่อน – ลูกพลับ

59. Salak – ซ๊าลัค – สละ

ผลไม้ภาษาอังกฤษคำอ่าน

60. starfruit – สต๊าฟรุต – มะเฟือง

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

61. passionfruit  – แพ้ชั่นฟรุต – เสาวรส

6