ข่าวภาษาอังกฤษ EngEd

จากห้องสมุดออนไลน์ myON

ห้องสมุดออนไลน์ myON นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษประจำวัน สั้นๆ ง่ายๆ จากสหรัฐอเมริกาให้เด็กๆ และ ท่านผู้สนใจได้อ่านและฟังเสียงอ่านเจ้าของภาษา ในทุกๆวัน โดยทาง EngED จะนำข่าวมาอัพเดทเเป็นครั้งคราวในหน้าเว็บไซต์ engedthailand.com ท่านผู้สนใจสามารถสมัครสามาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON เพื่ออ่านข่าวเป็นประจำทุกวัน หรือ อ่านหนังสือเสียงอ่านเล่น เสียงอ่านภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาได้ที่นี่

หรือสามารถศึกษาวิธีใช้ได้ที่นี่

หรืออ่านเกี่ยวกับ EngED และ ห้องสมุด myON ได้ที่นี่

Monday 27 February 2023

ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

อ่านข่าวประจำวัน 5 ข่าว รายงานข่าว ภาษาอังกฤษ

ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆ ข่าวที่ 1

hoosing America’s Top Cheese:

A Connecticut cheese wins the 2023 U.S. cheese competition.

ที่มา : ห้องสมุดออนไลน์ myON

There are many types of cheeses. There’s Brie and feta, Muenster and cheddar. Gouda is always good. But which is best? The U.S. Championship Cheese Contest aims to find out. It’s America’s largest cheese competition!
Cheesemakers from 35 states came to the event in Green Bay, Wisconsin. Judges tasted, touched, and smelled 2,249 cheeses. But only one can be top cheese. On February 23, the judges announced the winner. It was a Gouda made at Arethusa Farm Dairy in Bantam, Connecticut!
The U.S. Championship Cheese Contest began in 1981. Every two years, the competition awards a new top cheese. The winning cheese usually comes from Wisconsin. This is the first time Connecticut got the top prize! The aged Gouda is called “Europa.”
Eric Schmid is the Head Cheesemaker at Arethusa Farm Dairy. “It’s a great honor to win this title,” he said. Schmid also called the championship “huge for Connecticut.” He hoped it would change how people saw his state.
“When people think Connecticut, they don’t really think of farms,” said Schmid. “But farming is the way of life for a lot of people here.” He gave those farmers credit for his cheese. “You make good cheese with good quality milk,” he explained. “It all starts with the milk.”
Wisconsin showed that it produces great cheese too. A cheese made in Egg Harbor, Wisconsin, finished in second place. The third-place finisher came from Blair, Wisconsin. That was a cheddar.
There were 113 classes of cheese in the U.S. Championship Cheese Contest. The top cheese in each class gets a gold medal. Wisconsin cheeses won 54 gold medals. No other state won 10!
How do you make a great cheese? Said Schmidt: “It’s time.” Many cheeses are made in a few months. “Full-flavored cheeses aren’t made in six months,” Schmidt explained. The Europa was 22 months old. “The more that cheese ages, the more complex flavors it has.”
Schmidt also said the best cheeses are made by hand. He calls that “the traditional way” of making cheese. He added:
“You can’t get any better than that.”
Updated February 24, 2023, 5:01 P.M. (ET)
By Russell Kahn (Russ)

ฟังเสียงอ่านที่ : ห้องสมุดออนไลน์myON

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่าน :

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์myON

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่ด้านบน^

ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆ ข่าวที่ 2

Ohio Cleans Up After Train Crash:

A community works to heal weeks after a train spills chemicals.U.S.

ที่มา : ห้องสมุดออนไลน์ myON

People in East Palestine, Ohio, heard a rumble on February 3. A train was rolling through. Then, a screech filled the air. The train from the Norfolk Southern company derailed. Thirty-eight cars went off the track. They caught on fire. Some were carrying toxic materials. People had to think fast to help.

Toxic chemicals can make people and animals sick. One chemical on the train was vinyl chloride. It is used to make plastics. Vinyl chloride can cause headaches, dizziness, or even cancer. These chemicals made it hard to deal with the crash. Workers had to be very careful.

Officials made a plan. On February 6, workers released and burned vinyl chloride. This kept the train from blowing up. But the burn sent up dark smoke. People worried about the chemicals in the air and water. About 3,500 fish died.

Experts are monitoring the air and water. They say the chemicals are within a safe level. Still, some people are upset.

On February 21, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) took charge. It ordered Norfolk Southern to clean up. Michael Regan leads the EPA. He said, “In no way will Norfolk Southern get off the hook.”

Leaders want to understand the crash. That can help stop future crashes. On February 23, the National Transportation Safety Board shared findings. It says a wheel bearing was overheating. That caused the accident.

Pete Buttigieg visited East Palestine. He is the U.S. secretary of transportation. Buttigieg wants to make the transportation system better. He hopes to “make rail safer for everyone.”

Updated February 24, 2023, 5:01 P.M. (ET)

By Ashley Morgan

ฟังเสียงอ่านที่ : ห้องสมุดออนไลน์myON

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่าน :

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์myON

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่ด้านบน^

ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆ ข่าวที่ 3

Lake Powell Hits Record Low:

The water level at one of America’s biggest lakes drops.

ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน

ที่มา : ห้องสมุดออนไลน์ myON

Lake Powell is a human-made lake in the United States. It sits between Utah and Arizona. Millions of people rely on the lake. It gives them water and electricity. But now, Lake Powell has a problem. The lake’s water level just fell to a record low.

Officials created Lake Powell in 1963. The lake is about 400 feet (122 meters) deep. It’s 186 feet (57 meters) long.

Glen Canyon Dam keeps the lake’s water inside. Water flows through the dam. The motion powers spinning generators. This creates electricity. About 4.5 million people in the West get their electricity and water from Lake Powell. Powell gets much of its water from the Colorado River. About 40 million people rely on both the river and the lake.

Water in both bodies is going down. There are faded rings around Lake Powell’s rocky edges. They mark where the water used to reach.

Experts are looking at the numbers. In 1983, Powell reached a record high. The water was at 3,708 feet (1,130 m) above sea level. But on February 14, 2023, the water fell to a record low. It was at just 3,522 feet (1,074 m) above sea level.

Experts are worried. It would be bad if the lake gets lower. There might not be enough water to make electricity.

Experts say climate change is the problem. Rising temperatures and drier weather mean that it’s raining and snowing less. More water is evaporating from waterways as well.

Officials are working to solve the problem. Ed Andrechak is a leader with Conserve Southwest Utah. That group works to protect water sources. Andrechak said that “the West has been in the worst drought in 1,200 years.” Andrechak added that officials are working on an emergency plan.

Andrechak says that people can make a positive impact. “Simple things can make a difference,” said Andrechak. He suggested taking shorter showers. You can also turn the water off while brushing your teeth.

“Conservation,” Andrechak said, “is the long-term solution.”

Updated February 24, 2023, 5:01 P.M. (ET)

ฟังเสียงอ่านที่ : ห้องสมุดออนไลน์myON

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง :

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์myON

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่ด้านบน^

ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆ ข่าวที่ 4

5 Stories for the Week Ahead:

Get a look at big events coming up in the days ahead.

ที่มา : ห้องสมุดออนไลน์ myON

There’s stories and slime coming soon. Get a sneak peek!

Honoring Women in History

March is Women’s History Month. It’s a time to learn about important American women. The 2023 theme is “Celebrating Women Who Tell Our Stories.” It honors female actors, writers, and more. That includes writer Octavia E. Butler and poet laureate Joy Harjo. Try searching in News-O-Matic for stories about them!

Reading Across America!

Dr. Seuss came up with the Cat in the Hat. He created the Grinch too. March 2 is Seuss’s birthday. It’s also Read Across America Day! A group called the NEA created the event. Seuss died in 1991. But readers continue to honor him. The NEA encourages people to find new adventures in books!

A Day to Protect Wildlife

Humans share Earth with plants and animals. Animals such as the Western Lowland Gorilla and the Sunda Tiger are both critically endangered. Experts think there may be 400 Sunda Tigers left. The U.N. made World Wildlife Day. It’s on March 3. The event honors people that make a difference.

Kids Pick Award Winners!

There are many awards shows. Usually, adults pick the winners. But now kids have the power! The Nickelodeon Kids’ Choice Awards are on March 4. Awards go to the best shows and movies. Actors and video games get prizes too! And, just for fun, people get covered in green slime!

A Meeting for China’s Leaders

China uses a kind of government called communism. Only one group has power — the Chinese Communist Party. Its leaders serve in a group. It’s called the National People’s Congress. On March 5, the Congress will meet. People will talk about China’s economy.

Updated February 24, 2023, 5:01 P.M. (ET)

By Tyler Burdick

ฟังเสียงอ่านที่ : ห้องสมุดออนไลน์myON

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง :

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์myON

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่ด้านบน^

ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆ ข่าวที่ 5 

Helping Ukraine’s Kids:

Charities offer hope to kids during the war in Ukraine.

ที่มา : ห้องสมุดออนไลน์ myON

Russia invaded Ukraine one year ago. That’s one year of fighting. Life is going on too, though. And charity groups are making life better. Some of those groups focus on kids.

Bright Kids Charity is in Kyiv, Ukraine. It gives resources. Those include groceries, cleaning products, and medicines. It also lets kids play and do art therapy. Children can take their minds off the war. Bright Kids focuses on kids with disabilities and kids in orphanages.

Natalie Blinder is behind this effort. She started Bright Kids about five years ago. Now, it works with hospitals, in war zones, and with kids who left home. The charity gives these children support.

“Children feel isolated when they come to a new city,” Blinder said. “We create spaces with help and education.”

Ukrainian kids’ lives are always changing. “The war deprived them of stability,” Blinder said. “So attending lessons and following a schedule gives this stability.”

Students can learn at Bright Kids. And they can express their feelings. In art activities, kids often make war-related drawings. This art helps them share emotions.

Blinder loves seeing how her work impacts people. She may see how money helped a mother and child. Blinder finds it rewarding.

Another charity is the Children of Ukraine Foundation. It has helped schools, orphanages, families, and more. The Ukraine Children’s Action Project also helps. Its founders aim to help “extraordinary young people.”

It’s important that the world doesn’t forget Ukraine. Blinder said, “Our goal is to keep the conversation alive.”

Updated February 24, 2023, 5:01 P.M. (ET)

By Stacia Datskovska

ฟังเสียงอ่านที่ : ห้องสมุดออนไลน์myON

ข่าวภาษาอังกฤษที่1

News1

American top cheese 2023

ข่าวภาษาอังกฤษที่2

Ohio Cleans Up After Train Crash

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 3

Lake Powell Hits Record Low

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 4

news4

5 Stories for the Week Ahead

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

ข่าวภาษาอังกฤษที่ 5

news5

Helping Ukraine’s Kids

บทความน่าสนใจอื่นๆ

fruits

คำศัพท์ผลไม้ 81 คำ

ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์

12 เดือน 12 ราศี ภาษาอังกฤษ

160 คำศัพท์ร่างกาย

ข่าวภาษาอังกฤษ bbc

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์myON

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่ด้านบน^

สรุป

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออนไลน์ myON ซึ่งในบทความนี้เราได้นำตัวอย่างหนังสือ และ ข่าวภาษาอังกฤษ ที่ท่านสามารถอ่านข้อมูลอัพเดทได้ทุกวัน

ห้องสมุดออนไลน์myON ประกอบด้วยหนังสือ EngED มากกว่า 6,000เล่ม และ ข่าวประจำวันจากสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งการ ฟัง-พูด-อ่าน รวบรวมหนังสือและจัดระดับความยากโดยผู้ชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา made in usa ด้วยระบบ ATOS หรือ เทียบเท่า Lexile

myONถูกใช้โดยเจ้าของภาษา ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล -เด็กโต  และบุคคลทั่วไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ใน 110 ประเทศทั่วโลก 

ทั้งนี้เราขออนุญาตินำ หนังสือตัวอย่างจากห้องสมุด myON ในเนื้อหาอื่นๆ มาแสดงในแถบด้านข้าง หรือ ด้านล่าง ถ้าท่านถูกใจและสนใจสมัครสมาชิกให้บุตรหลานอ่านเป็นประจำ หรือตัวท่านใช้อ่านเองเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ และ ฟังสำเนียงเจ้าของภาษาสามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ >>

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก Line:@EngEd

คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ myON  www.myon.com

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุด myON

ซีรี่ย์ : Health and My Body

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : U.S. Federal Agents

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Fiction Picture Books

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Dream Big!

ซีรี่ย์ : Easy Origami

ซีรี่ย์ : Eek and Ack

ซีรี่ย์ : Exploring Materials

ซีรี่ย์ : Energy Revolution

ซีรี่ย์ : Engineering Wonders

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : 

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : First Graphics: Body Systems

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : The Other Side of The Story

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Springtime Weather Wonders

ซีรี่ย์ : Natural Wonders

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : The Amazing Body 5 sense

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ :Read-It! Readers

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม