วันภาษาอังกฤษ 7 วัน พร้อมคำอ่าน วันภาษาอังกฤษ

และ วันสำคัญสากลอื่นๆ

วันภาษาอังกฤษ อัพฤอา

นอกจากคำอ่าน ตัวย่อ เสียงอ่าน และ วิธีอ่าน ของวันภาษาอังกฤษ 7 วัน สำเนียงอเมริกัน ที่เราเตรียมมาให้ ยังมีตัวอย่างเรื่องราวต่างๆของวันสำคัญสากลที่คนรู้จักกันทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ myON อีกมากมายกว่าร้อยเล่ม เชิญรับชม รับฟัง ได้เลยค่ะ

วิธีใช้เพจ

วันสำคัญต่างๆที่เรานำมาแนะนำได้แก่ Chinese New Year, Christmas, Christmas’ Eve, Boxing Day, Hannukah, Diwali, Martin Luther King Jr. Day หรือ MLK Day, Groundhog Day ผู้อ่านสามารถค้นหาคำเหล่านี้ด้วย Ctrl F และหาคำว่า วันภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการ skim อ่านรูปประโยคเร็ว และดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องของวันเหล่านี้ได้ตลอดทั้งหน้าเพจ

 

Monday

อ่านว่า มั๊น-เด แปลว่า วันจันทร์ ตัวย่อ MON

วันภาษาอังกฤษ

Tuesday

อ่านว่า ทู๊วส์-เด แปลว่า วันอังคาร ตัวย่อ TUE

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

Wednesday

 

อ่านว่า เว้นส์-เด แต่เขียน เวด-เนส-เด แปลว่า วันพุธ ตัวย่อ WED

วันภาษาอังกฤษ

Thursday

ออกเสียง Th โดย ใช้ปลายลิ้นแตะล่างฟันหน้า

อ่านว่า เธิ๊ร์ส-เด แปลว่า วันพฤหัสบดี ตัวย่อ THU

วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

Friday

อ่านว่า ฟร๊าย-เด แปลว่า วันศุกร์ ตัวย่อ FRI

วันภาษาอังกฤษ

Saturday

อ่านว่า แซ๊ด-ทะ-เด แปลว่า วันเสาร์ ตัวย่อ SAT

วันภาษาอังกฤษ

Sunday

อ่านว่า ซั๊น-เด แปลว่า วันอาทิตย์ ตัวย่อ SUN

 

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์
  • วันภาษาอังกฤษ 7วัน ศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ
  • หนังสือเกี่ยวกับวันสำคัญทั่วโลก วันสำคัญใน USA ฤดู จากห้องสมุดออนไลน์ myON 10เล่ม ดังนี้ (คลิกเพื่อดูหนังสือ)

<เลื่อนเพื่อดู>

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

 เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 2 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

เตรียมอนุบาล – เกรด 3 และ บุคคลทั่วไป

  • ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุดmyON
ดูเพิ่มอีก 150 เล่ม

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษด้วย #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่ม>>

ปรึกษาฟรี...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

หนังสือวันสำคัญสากลภาษาอังกฤษ เรื่อง : Chinese New Year

วันภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างภายในหนังสือ:

วันภาษาอังกฤษ 7 วัน พร้อมคําอ่าน

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ พร้อมคำแปล:

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

Happy New Year! 

สวัสดีปีใหม่

Pop! Boom!

พอพ! บูม!

Fireworks fill the sky.

พลุเต็มท้องฟ้าไปหมด

It is Chinese New Year! วันภาษาอังกฤษ

นี่ปีใหม่จีนไง

This holiday is in January or February. 

วันหยุดนี้อยู่ในเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์

It lasts many days.

มันยาวหลายวัน

Let’s Get Ready

มาเตรียมตัวกันเถอะ

People clean their homes.

ผู้คนทำความสะอาดบ้านช่อง

They sweep out bad luck.

กวาดโชคร้ายออกไปจากบ้าน

People hang red scrolls.

เขาแขวนม้วนหนังสือสีแดงที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ

Red is a lucky color.

สีแดงเป็นสีปห่งโชคดี

Many people shop for gifts. They buy flowers.

หลายๆคนซื้อของขวัญ พวกเขาซื้อดอกไม้

They get new clothes.

ซื้อเสื้อผ้าใหม่

Time for a Party

ได้เวลาปาร์ตี้แล้ว

 It is New Year’s Eve! วันภาษาอังกฤษ

นี่มันคืนก่อนปีใหม่!

Families gathers.

ครอบครัวมารวมกัน

They eat a big meal.

พวกเขาทานอาหารมื้อใหญ่

The next day, kids get red envelopes.

วันต่อมาเด็กๆได้ซองแดง

Money is inside. 

เงินอยู่ข้างในนั้น

Friends visit. 

เพื่อนๆมาเยี่ยม

They bring wishes for good luck.

พวกเขามาอวยพรให้โชคดี

The holiday ends with a parade. Lanterns glow.

วันหยุดจบด้วยพาเรด และ จุดโคม

People eat sweets. 

ผู้คนทางขนม

They beat drums.

พวกเขาตีกลอง

Dancers dress up as lions.

คนเต้นแต่งตัวเป็นสิงโต

A dragon runs by.

มังกรวิ่งผ่าน

People cheer. 

ผู้คนส่งเสียงเชียร์

Happy New Year!

ที่มา : www.myon.com

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

หนังสือวันสำคัญสากลภาษาอังกฤษ เรื่อง : Diwali

วันภาษาอังกฤษ7วัน

ตัวอย่างภายในหนังสือ:

วัน 7 วันภาษาอังกฤษ

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

กลับสู่เมนูด้านบน^

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ :

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

WHAT IS DIWALI? วันภาษาอังกฤษ

Whiz! Bang! Pop! Fireworks burst across the night sky.

All over India, small oil lamps light up the darkness.

They glow in homes and shops. Neighbors give each

other sweets as gifts. Nut fudge! Sweet milk patties!

Bean balls!

It is a time of joy. It is Diwali. วันภาษาอังกฤษ It is the Festival of Lights.

Some people call it Deepavali. This means

“row of lights” in Sanskrit.

This Indian language is the oldest in the oldest in the world.

More than 1 billion people in the world celebrate Diwali. วันภาษาอังกฤษ

In India, it is a big holiday. People of most faiths, or religions,

join in the fun.

Some Hindus honor a holy king during Diwali. วันภาษาอังกฤษ Some honor

gods and goddesses. Hindu myths are stories from long ago.

These myths said gods and goddesses destroyed evil beings

Diwali วันภาษาอังกฤษ can last for five days. The holiday reminds people

that good is stronger than evil.

For people who are Sikhs, Diwali honors a guru. He was

a teacher who was freed from a bad leader long ago.

Jains and Buddhists celebrate too. They honor the

teachers who started their religions.

WHEN IS DIWALI? วันภาษาอังกฤษ

The main day of Diwali วันภาษาอังกฤษ is on the fifteenth day of the Hindu

month, Kartik. No moon shines that night. It is the darkest

night of the month. It is also the Hindu New Year.

The Hindu calendar is lunar. It is based on the moon.

Most people in the world use the solar calendar.
Solar has to do with the sun.

Solar and lunar dates don’t always match. On the solar

calendar. Diwali วันภาษาอังกฤษ dates change each year. The holiday

can fall in October or November.

FIVE DAYS OF FUN

DAY 1

Sweep the floors. Wipe the walls

Clean the cupboards. On the first day of Diwali, วันภาษาอังกฤษ

people clean their homes, offices, and temples.

People make rangoli art. Colored sand is spread

on the floor. People might use flowers or rice instead.

The sand, flowers, or rice are made into shapes, such as flower or birds.

Garlands are hung around doors. The garlands are

strings of flowers and mango leaves. 

People hope Lakshmi will see their clean, pretty places.

She is the Hindu goddess of good luck and wealth.

People pray that she will bless them.

The first day is also a big shopping day.

People buy gold. They buy cooking tools.

They buy clothes and gifts.

Diyas are lit at night. They are set out to light up

the darkest night. The diya is a symbol. A person’s inner light is

stronger than the darkness of evil. Diyas welcome Lakshmi too.

Some peopel light diyas to honor Rama. A Hindu myth says

a demon, or evil spirit, made Rama leave his lands. Years later,

Rama destroyed the demon. People lit diyas to welcome

him back.

DAY2

In parts of southen India, day two is the main day.

But for most people, it is like Diwali Eve. วันภาษาอังกฤษ

It is called Little Diwali. วันภาษาอังกฤษ

The day stats with a holy bath. Eveyone in a household

gets one. They say it cleans away evil. Later,

people pray for dead loved ones.

Then everyone gets ready for guests.

They cook or buy sweets Family and friends visit each other.

DAY3

It is Diwali Day! It is time for fun, feasts, and fireworks. วันภาษาอังกฤษ

People dress up in fancy clothes. They go to parties.

Tehy give gifts to loved ones. The gifts are sweets,

coins, or gold.

Diyas, fireworks and sparklers light up the night. 

People pray at temples. They pray that Lakshmi will bless them.

Then play card games.

People of many faiths celebrate.

DAY4

The new year starts on the fourth day.

Shop owners pray for a year of good sales.

They start a new book called a ledger. It keeps track of

what the owner has bought and sold.

Husband and wives honor their love.

The wife prays for her husband’s good health. Then he hives her gifts.

DAY5

The last days is for siblings. Brothers visit their sisters.

They honor their love. A sister prays for her brother’s good health.

She dots red paste and dry rice on his forehead.

Thisis for good luck.

A brother gives his sister gifts. He promises to take

care of her. Then they will eat a meal together.

OTHER CUSTOMS

There are many ways to take part in Diwali. วันภาษาอังกฤษ

Some towns in India give thanks for a good harvest.

They pray for good luck with their cattle, money,

and rice or other grains.

In a town in western India. Children build lamps out

of sticks. They go door-to-door. They sing songs.

People give them oil and grain.

One State in India clelrates a month after the others.

This state was said to be far from Rama’s lands.

It took a month longer to hear about his reutrn.

A battle in a Hindu myth started on this day too.

Some people honor this battle. Here, Diwali is

three days long. วันภาษาอังกฤษ

A city on the Ganges Rivers has an important day called

Dev Diwali. This days hornors gods. It is held 15 days after Diwali. วันภาษาอังกฤษ

People light 1.5 million diyas! They line the stapes going down

to the river.

People around the world take part in Diwali. วันภาษาอังกฤษ

Some places in the world honor all five days.

ที่มา : www.myon.com

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>