ประเภทหนังสือ ตามระบบห้องสมุดออนไลน์ myON

  • Category (สามารถกดที่ icon ลิ้งค์ไปที่ห้องสมุด myON ได้เลยค่ะ)

    • Sub-category (สามารถกดลิ้งค์ที่ icon ไปที่ ห้องสมุด myON ได้เลยค่ะ)

About me

เกี่ยวกับฉัน

1,720 เล่ม

Careers

อาชีพ

319 เล่ม

Character Education

การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม

485 เล่ม

Families

ครอบครัว

156 เล่ม

Feelings

อารมณ์ ความรู้สึก

169 เล่ม

Health

สุขภาพ

244 เล่ม

Manners

มารยาท

96 เล่ม

My Body

ร่างกายของฉัน

212 เล่ม

My Community

ชุมชนของฉัน

661 เล่ม

Animals

สัตว์ต่างๆ

1,177 เล่ม

Dinosaurs

ไดโนเสาร์

101 เล่ม

Insect & Bugs

แมลง

119 เล่ม

Other Animals

สัตว์อื่นๆ

716 เล่ม

Pets

สัตว์เลี้ยง

208 เล่ม

Under the Sea

สัตว์ใต้ทะเล

104 เล่ม

Genres

ชีวิตประจำวัย

3,646 เล่ม

Adventure

การผจญภัย

804 เล่ม

Chapter Books

หนังสือเรื่องสั้น

1,093 เล่ม

Classic & Literature

นิทานคลาสสิค และ วรรณกรรม

261

Fairy Tales, Fable & Folklore

นิทาน และ นิทานพื้นบ้าน

343 เล่ม

Favorite Characters

ซีรี่ย์ที่มีตัวละครหลัก และเป็นที่นิยม

374 เล่ม

Historical Fiction

นิยายอิงประวัติศาสตร์

134 เล่ม

Picture Books

หนังสือภาพสำหรับเด็ก

756 เล่ม

Readers

สำหรับนักอ่านตัวน้อย

1,353 เล่ม

Scary Stories

เรื่องสยองขวัญ

215 เล่ม

Science Fiction

การ์ตูนวิทยาศาสตร์

191 เล่ม

Hobbies & How to

งานอดิเรก และ How to ต่างๆ

353 เล่ม

Cooking

เข้าครัว

44 เล่ม

Crafts

งานฝีมือ และ การพับกระดาษ

57 เล่ม

Dance

การเต้น และ ศิลปินนักร้อง

75 เล่ม

Drawing

การวาด

27 เล่ม

Hobbies

งานอดิเรก และ กิจกรรมยามว่าง

149 เล่ม

Photo Fun

47 เล่ม

Language Arts

ศิลปะการใช้ภาษา

253 เล่ม

Alphabet

A B C

32 เล่ม

Joke Books

39 เล่ม

Poetry

บทกลอน และ ไรม์

39 เล่ม

Songs

เพลง

17 เล่ม

Word Fun

เรียนรู้คำแต่ละประเภท Noun Verb Adjective…

69 เล่ม

Writing

การเขียน

126 เล่ม

Math Fun

นับเลขพื้นฐานสำหรับเด็ก

272 เล่ม

Counting

การนับเลข

61 เล่ม

Math Concept

คอนเซปเลขง่ายๆ

254 เล่ม

Shapes

รูปร่าง

39 เล่ม

Scary & Gross

เรื่องน่ากลัว และ น่าขยะแขยง

144 เล่ม

Disgusting!

เรื่องน่าขยะแขยง

83 เล่ม

Monsters & Mythical Creatures

สัตว์ประหลาด และ สัตว์ในตำนาน

183 เล่ม

Scary

เรื่องผี

190 เล่ม

Unexplained Mysteries

เรื่องลี้ลับที่อธิบายไม่ได้

110 เล่ม

Science

วิทยาศาสตร์

2,114 เล่ม

Colors

สี

40 เล่ม

Earth & Space Science

วิทยาศาสตร์ ของ โลก และ อวกาศ

477 เล่ม

Life Science & Plants

สิ่งมีชีวิต และ พืช

1,035 เล่ม

Physical Science

วิทยาศาสตร์กายภาพ

309 เล่ม

Seasons & Weather

อากาศ และ ฤดูกาล

198 เล่ม

Technology

เทคโนโลยี

499 เล่ม

Social Emotional Learning

การเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกทางสังคม

1,553 เล่ม

Relationship skills

ทักษะความสัมพันธ์

946 เล่ม

Responsible Decision-Making

การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ

255 เล่ม

Self-Awareness

การตระหนักรู้ในตนเอง พื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสังคม

357 เล่ม

Self-Management

การจัดการตนเอง

355 เล่ม

Social Awareness

การรับรู้ทางสังคม การเข้าใจผู้อื่น

359 เล่ม

social study

Social Studies

สังคมศึกษา

1,928 เล่ม

Biographies

ชีวประวัติ

493 เล่ม

Countries & Geography

ประเทศ และ ภูมิศาสตร์

609 เล่ม

Disasters

ภัยพิบัติ

133 เล่ม

Field trips

ทัศนศึกษา

309 เล่ม

History

ประวัติศาสตร์

904 เล่ม

Holidays, Customs & Cultures

วันหยุด ขนบธรรมเนียม และ วัฒนธรรม

283 เล่ม

Inventions

สิ่งประดิษฐ์

183 เล่ม

Money

เงิน

52 เล่ม

Sports & Vehicles

กีฬา และ ภาหนะ

777 เล่ม

Sports

กีฬา

561 เล่ม

Vehicles

ภาหนะ

218 เล่ม