12 เดือนภาษาอังกฤษ & 12 ราศี

EngED นำเสนอเนื้อหาจากห้องสมุดออนไลน์ myON ในบทความนี้นำเสนอ คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ และสอดแทรกความรู้เรื่องราศีประจำเดือนต่างๆและรายละเอียดของราศีนั้นๆ

Astrology

บทความแนะนำอื่นๆ

ฟังเสียงอ่าน : เดือนภาษาอังกฤษ และ ราศี

(ใต้คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ และ ราศีจะมีเสียงอ่าน…แต่จะโหลดช้านิดหน่อยค่ะ กรุณารอสักครู่ ขอบคุณมากค่ะ)

January – มกราคม

(ตัวย่อ Jan)

กลับสู่เมนูด้านบน^

CAPRICORN-ราศีมังกร, แพะมีเขา (The goat)

Dec 22 – Jan 19

เดือนภาษาอังกฤษ 12เดือน

You are practical and serious, but that doesn’t mean you don’t like to have fun! However, for you that fun must have a purpose. You have big ambitions-and the determination to make them happen. Your ideas are great. Even better, you have a solid, smart way of approaching the step-by-step process to make them happen. You are loyal and honest, and friends probably come to you to get no-frills advice that is ALWAYS helpful.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

February – กุมภาพันธ์

(ตัวย่อ Feb)

กลับสู่เมนูด้านบน^

AQUARIUS – ราศีกุมภ์, ชายถือคนโทกำลังเทน้ำ (The water bearer)

Jan 20 – Feb 18

 

เดือนภาษาอังกฤษย่อ

Saving the world is your reason for being, Aquarius. But you’re going to do it in your own unique way. You love getting behind a social cause and bringing people together. You are great at imagining what COULD be, and you’re often many steps ahead of others. That can make you seem a little bit out there. But they just haven’t caught up yet! You are visionary and philosophical and live to shape the world in new and exciting ways.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

March – มีนาคม

(ตัวย่อ Mar)

กลับสู่เมนูด้านบน^

PISCES – ราศีมีน, ปลา 2 ตัว (The fish)

Feb 19 – Mar 19

PISCES

Boundaries are not really your thing. You feel all the feelings – even other people’s! You’re compassionate, empathetic, and sensitive, which makes you a caring and understanding friend – and also probably a little psychic. You also love to dive deep and talk about the meaning of life. You tend to meld with people you like. Though life can be hard because you are so sensitive, you are romantic and imaginative, and you make a great friend and partner.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

April – เมษายน

(ตัวย่อ Apr)

กลับสู่เมนูด้านบน^

ARIES – ราศีเมษ, แกะตัวผู้ (The ram)

Mar 20 – Apr 19

 

เดือนภาษาอังกฤษย่อ

Aries is the initiator of the zodiac. You start everything off and love to lead others to success. As a cardinal sign that is also fire, you know what you want and you’re not afraid to go for it. Have people called you headstrong? Willful? They’re not wrong. But you are a great cheerleader for yourself and others and aren’t afraid to push hard for what you want. You make a fiery friend, ready to take on the world!

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

MAY – พฤษภาคม

(ตัวย่อ May)

กลับสู่เมนูด้านบน^

TUARUS – ราศีพฤษภ, วัว (The bull)

Apr 20 – May 20

taurus

Slow and steady wins the race is your motto. As a Taurus you are determined, stubborn, and patient in reaching your goals. You’re practical and grounded most of the time. Occasionally, you may BULLdoze over people if you think you’re right. But you’re still probably the friend people come to for advice! You weigh things seriously and make sure you think about your decisions. You’re a hard worker and diligent in all you do.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

JUNE – มิถุนายน

(ตัวย่อ Jun)

กลับสู่เมนูด้านบน^

GEMINI – ราศีเมถุน, คนคู่ (The twins)

Mar 21 – June 20

 

เดือนภาษาอังกฤษ 7 วัน

You are witty and fun to talk to – you almost always know what to say. You love to discuss everything under the sun and can do that with anyone. You’re charming and fun to be around, but also have a deeper, quieter side you keep to yourself. When depressed, you can slide into being a little judgmental and gossipy. But when you’re the best version of yourself, your are an adventurous, fun-loving friend who is a blast to have at a party!

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

July – กรกฏาคม

(ตัวย่อ Jul)

กลับสู่เมนูด้านบน^

CANCER – ราศีกรกฏ, ปู (The crab)

Jun 21 – Jul 22

เดือนภาษาอังกฤษ

 

Home, sweet home is where you like to be. You love friends and you love your family, and you prefer to hang out with them in your own home. Your sign is the crab – which means you may hold your emotions close to your chest. But wow, do you have emotion! You may have been accused of being moody, but people don’t mind because you are loyal to the bone. You love to take care of the people close to you. Just make sure to make time for yourself!

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

August – สิงหาคม

(ตัวย่อ Aug)

กลับสู่เมนูด้านบน^

LEO – ราศีสิงห์, สิงโต (The lion)

Jul 23 – Aug 22

Leo

Leo the Lion loves drama, and you may fling yourself from on dramatic thing to another. You love compliments and need your adoring public to be vocal about, well, adoring you. But you’re also loyal, kind, giving, and passionate! Plus, you are NEVER boring. You have confidence galore, and you’re in love with life. You use your bravery and outspokenness for good and can be a natural leader and a loyal friend.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

September – กันยายน

(ตัวย่อ Sep)

กลับสู่เมนูด้านบน^

VIRGO – ราศีกันย์ , หญิงพรหมจรรย์ (The vergin)

Aug 23 – Sep 22

Virgo

If you want something done right, ask a Virgo. You are great at the details, and nothing makes you happier than an organized space. You follow the rules. You know that the way to success is to do things by the letter! Has anyone called you a perfectionist? You may have the urge to redo things others haven’t done to you standards. But you are kind and helpful, and you like using your considerable skills to help others.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

October – ตุลาคม

(ตัวย่อ Oct)

กลับสู่เมนูด้านบน^

LIBRA – ราศีตุล, คันชั่ง หรือ ตาชู (The scales of justice)

Sep 23 – Oct 22

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน

Do you have trouble making decision? It’s only because you can see all sides of an issue. Libras are all about harmony and beauty – beauty in the world and beauty in interpersonal relationships. You are charming and sincere, and you love love! Hopeless romantic? That’s you. You’re probably the style maven among your friends, and you do what you can to enhance harmony and keep the balance in any interaction.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

November – พฤศจิกายน

(ตัวย่อ Nov)

กลับสู่เมนูด้านบน^

SCORPIO – ราศีพิจิก , แมงป่อง (The scorpion)

Oct 23 – Nov 21

เดือนภาษาอังกฤษ

Piercing intense, magnetic, mysterious-you, Scorpio, are all that and more. You don’t do anything halfway, and when you put your mind to it, world domination isn’t off the table! You keep your cards close to your chest and take a while to trust people, but when you do, you will do anything for the people you love. You are protective of your people and are probably more than a little psychic. There is nothing shallow about a Scorpio.

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

December – ธันวาคม

(ตัวย่อ Dec)

กลับสู่เมนูด้านบน^

SAGITTARIUS – ราศีธนู, คันชั่ง หรือ เซนทอร์กำลังยิงธนู (The archer)

Dec 22 – Jan 19

เดือนภาษาอังกฤษย่อ

 

Camping? You say, yes, please! You are an adventurer, whether that is traveling the globe and collecting new experiences, or roughing it in the great outdoors. You do not like to sit still-probably more than one person has called you restless! But you’re not all about movement: you also like to think about the bigger things in life. Whatever you do, you do with enthusiasm. You need lots of excitement and freedom to be happy. You love social events and developing your popularity, and you’re great at both!

ตัวอย่างเสียงอ่านจากหนังสือเสียงห้องสมุดmyON

กลับสู่เมนูด้านบน^

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

หนังสือราศีและเดือนภาษาอังกฤษ เรื่อง : ASTROLOGY

Astrology

ตัวอย่างภายในหนังสือ:

เครื่องหมายราศี
zodiac circle
aries and bull
Aquarius and Pisces

คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษา:

คำศัพท์จากตัวอย่างหนังสือ:

1.expression – การแสดงความคิดเห็น, การแสดงออกทางสีหน้า

2. inspiration – ความบันดาลใจ

3. horoscope – ดวงชะตาราศี

4. astrology – โหราศาสตร์

5. insight – ความเข้าใจลึกซึ้ง

6. retrograde – ไม่ก้าวหน้า, ล้าหลัง, อย่างถดถอย

7. complicated – ทำให้ยาก, ยากที่จะเข้าใจ

8. parent – พ่อเม่

9. guardian – ผู้ปกครอง

10. permission – การอนุญาติ, การยินยอม

11. besides – นอกจากนี้, ยิ่งไปกว่านี้

12. financial – ทางการเงิน

13. uncomfortable – อึดอัด, ไม่สบายใจ

14. decide – ตัดสินใจ

15. forward – โดยไปข้างหน้า

16. birth certificate – สูติบัตร

17. forget – ลืม

18. a.m. – ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน

19. p.m. – ช่วงเวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

20. born – กำเนิด

 21. portrait – รูปคน

22. planet – โลก

23. sign – สัญลักษณ์

24. Western – ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา

25. position – ตำแหน่ง

26. natal – เกี่ยวกับการเกิด

27. chart – แผนภาพ, แผนภูมิ

28. aspect – แง่มุม, ด้าน

29. personality – ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

30.tendency – แนวโน้ม, ความโน้มเอียง, นิสัย

31. influence – มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจชังจูง

32. moment – ชั่วขณะ, เวลาสำคัญ

33. celestial – เกี่ยงกับสวรรค์, ซึ่งมาจากสรวงสวรรค์

34. Vedic – เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู 

35. constellation – กลุ่มดาว

36. SHENG XIAO – ปีนักษัตร ภาษาจีน

37. correspond – สอดคล้องกัน, เหมือนกัน

38. certain – แน่นอน

39. cycle – วงโคจร, วัฏจักร

40. trait – คุณสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, อุปนิสัย

กลับสู่เมนูด้านบน^

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ :

สมัครสมาชิกอ่านเพิ่มเติมที่ : Line: @enged

WRITTEN IN THE STARS: INTRODUCTIOIN

Reach for the stars. Written in the stars. Wish upon a star. Thank your lucky stars. Any of these sound familiar? From these expressions (เดือนภาษาอังกฤษ) alone, it’s clear that people love to look to the sky for inspiration (เดือนภาษาอังกฤษ) and answers – for themselves and others. And if you’ve picked up this book, you’re right there with them! Maybe you’ve heard people around you say, “He’s such a Leo,” or “That’s such a Scorpio thing to do,” and you want to find out just what they mean. Or maybe you’ve been reading your Sagittarius horoscope (เดือนภาษาอังกฤษ) for years and want to understand just why it seems to hit home. Is there more to this astrology (เดือนภาษาอังกฤษ) thing? Can astrology help you live your life to the fullest? Can it give you some fun insight (เดือนภาษาอังกฤษ) into understanding and helping others in your life? And what does it mean when Mercury is in retrograde (เดือนภาษาอังกฤษ), anyway?

This book will be a great starting point for your journey into astrology. Just remember: No matter what the stars say, no matter what your sign are, the ultimate author of your life is YOU. YOU get to make your own choices and ultimately decide who you want to be. But maybe, just maybe, astrology can help you on that journey.

GETTING YOUR ASTROLOGICAL BIRTH CHART DONE

Your sun sign-that is, your horoscope sign that is based on the month and day you were born-can tell you a lot about yourself and the people in your life. But to really dig deep, getting your birth chart done will take your understanding to the next level.

Unfortunately, doing your birth chart yourself would be way too complicated (เดือนภาษาอังกฤษ) and would take years of studying. Luckily, there are many Internet sites that can help you out. A few things to keep in mind before you do it:

  1. Get your parent (เดือนภาษาอังกฤษ) or guardian’s (เดือนภาษาอังกฤษ) permission (เดือนภาษาอังกฤษ) and help for this. This is not something you should do on your own.
  2. Don’t share any information online besides (เดือนภาษาอังกฤษ) your birth information. Any site that requires your last name should not be used.
  3. If the site asks for your first name, put in “Guest User.” There’s no reason for any site to even know your first name.
  4. If a site asks you to pay for the chart, don’t use it! There are many free sites online where you can get your chart done. Never give out any financial (เดือนภาษาอังกฤษ) information.
  5. Above all, if you or your parent or guardian feel uncomfortable (เดือนภาษาอังกฤษ) with any site. don’t use it

Once you and your parent guardian have decide (เดือนภาษาอังกฤษ) to move forward (เดือนภาษาอังกฤษ), and you’ve found the site you want to use, you’ll need your birth year, month, day, and time. Give as exact a time as you can: it should be on your birth certificate. (เดือนภาษาอังกฤษ) Don’t forget (เดือนภาษาอังกฤษ) to include whether it’s a.m. (เดือนภาษาอังกฤษ) or p.m. (เดือนภาษาอังกฤษ) You’ll also need to know the city, state, and country where you were born. (เดือนภาษาอังกฤษ) Once you’ve put in that information, you’ll get your full chart or portrait (เดือนภาษาอังกฤษ) with all your planets (เดือนภาษาอังกฤษ) and signs. (เดือนภาษาอังกฤษ)

In this book we’ll be looking at the Western (เดือนภาษาอังกฤษ) system of astrology. Western astrology uses the positions (เดือนภาษาอังกฤษ) of planets on the date and time of your birth to create a natal (เดือนภาษาอังกฤษ) chart (เดือนภาษาอังกฤษ) – a chart that tells you aspects (เดือนภาษาอังกฤษ) of your personality (เดือนภาษาอังกฤษ) and tendencies. (เดือนภาษาอังกฤษ) You could also do a chart right now of the planets and positions to find out the influences (เดือนภาษาอังกฤษ) of the moment. (เดือนภาษาอังกฤษ) The idea is that planets have a pull on all of us – and certain stars, positions, celestial (เดือนภาษาอังกฤษ) bodies, and aspects influence events and personalities. You’ve probably seen your monthly horoscope in magazines, your daily horoscope online, and daily, weekly, monthly, and even yearly horoscopes in some of the same places. People seek out astrologers and astrological forecasts not just to help them understand what makes them uniquely themselves, but also to help forecast events and look into ways of living more peacefully with others. Astrology and others too!

NON-WESTERN TYPES OF ASTROLOGY

What we in the West know as astrology is not the only game in town, of course! Here are a couple of other system:

INDIAN/VEDIC ASTROLOGY

Both Western and Vedic (เดือนภาษาอังกฤษ) astrology use the 12 signs and constellations (เดือนภาษาอังกฤษ) : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. The different is in the way each calculates the chart.

CHINESE ASTROLOGY, OR SHENG XIAO (เดือนภาษาอังกฤษ) 

In Chinese astrology, the year of your birth corresponds (เดือนภาษาอังกฤษ) to a certain (เดือนภาษาอังกฤษ) animal and the animal’s traits. (เดือนภาษาอังกฤษ) There are 12 animals altogether: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig. The year starts on the Chinese New Year, and is a 12-year cycle. (เดือนภาษาอังกฤษ) 

ที่มา : www.myon.com

เรียนภาษาอังกฤษจาก #นิทานออนไลน์ เสียงเจ้าของภาษา

ตัวอย่าง #นิทานออนไลน์

<< เลื่อน ซ้าย - ขวา เพื่อดูเพิ่ม >>

เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ อ่าน-ฟัง-พูด เสียงเจ้าของภาษา

EngED

หนังสือเสียงอ่านเจ้าของภาษา 6,000 เล่ม ห้องสมุดออนไลน์ myON ใช้แล้วใน 110ประเทศทั่วโลก 16.7ล้านคน

 

ปรึกษาฟรี!...เรียนต่อ...เรียนภาษา...ทำงาน...ขอวีซ่าถาวร...ขอวีซ่าธุรกิจ...นิวซีแลนด์

ปรึกษาฟรี!...เรียนและทำงานนิวซีแลนด์

กลับสู่เมนูด้านบน^

สรุป

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออนไลน์ myON ซึ่งในบทความนี้เราได้นำตัวอย่างหนังสือเสียงเกี่ยวกับเดือนภาษาอังกฤษ มาแสดง

ห้องสมุดออนไลน์myON ประกอบด้วยหนังสือ EngED มากกว่า 6,000เล่ม สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งการ ฟัง-พูด-อ่าน รวบรวมหนังสือและจัดระดับความยากโดยผู้ชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา made in usa ด้วยระบบ ATOS หรือ เทียบเท่า Lexile

myONถูกใช้โดยเจ้าของภาษา ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล -เด็กโต และบุคคลทั่วไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ใน 110 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้เราขออนุญาตินำ หนังสือตัวอย่างจากห้องสมุด myON ในเนื้อหาอื่นๆ มาแสดงในแถบด้านข้าง หรือ ด้านล่าง ถ้าท่านถูกใจและสนใจสมัครสมาชิกให้บุตรหลานอ่านเป็นประจำ หรือตัวท่านใช้อ่านเองเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ และ ฟังสำเนียงเจ้าของภาษาสามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ >>

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก Line:@EngEd

คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ myON  www.myon.com

กลับสู่เมนูด้านบน^

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุด myON

ตัวอย่างหนังสือจากห้องสมุด myON

ซีรี่ย์ : The Other Side of The Story

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Amazing Science Exploring the Sky

ซีรี่ย์ : Field Trips

ซีรี่ย์ : Amazing Sights of the Sky

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Discover Graphics Fairy Tales

ซีรี่ย์ : Discover Graphics Mythical Creatures

ซีรี่ย์ : Multicultural Fairy Tales

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : U.S. Federal Agents

สมาชิกห้องสมุดออนไลน์ myON 6,000เล่ม

ซีรี่ย์ : Chloe by Design

ซีรี่ย์ : TIme Together