EngED คือ ศูนย์รวมโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษครบวงจร ประกอบด้วย ห้องสมุดออนไลน์ ที่รวมทั้ง นิทานภาษาอังกฤษ และ หนังสือความรู้รอบตัว และ Quizหลังอ่าน และแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ จากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในโรงเรียนประเทศเจ้าของภาษาทั้ง อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และ อีก 110 ประเทศทั่วโลก ในระดับชั้น อนุบาล-ม.6  เพื่อให้เด็กนักเรียนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ บทสรุปท้ายเพจ>

ตัวอย่างหนังสือ นิทานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างนิทานภาษาอังกฤษ

Beauty and the Beast

ตัวอย่างนิทานเพลง

ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษเด็ก

หนังสือสำหรับเด็กโต และ บุคคคลทั่วไป

หมายเหตุ: หากต้องการอัดเสียงอ่านด้วยปุ่ม ด้วยมือถือ ต้องเสียบสายไมโครโฟนค่ะ

               : ถ้าใช้กับโน๊ตบุค สามารถใช้ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างหนังสือเสียง และ Quiz

  • หนังสือสำหรับเด็กเล็ก เตรียมอนุบาล – ม.6

ชื่อเรื่อง:Monster Knows Shapes

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง:Sleeping Beauty: A Retelling of the Grimm’s Fairy Tale

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Steve Jobs

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: CIA Agents

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Cash, Credit Cards, or Checks: A Book About Payment Method

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Fuchsia Fierce

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: A Tour of Your Digestive System

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Being Tolerant

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Manners on the Telephone

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Peeking Under the Hood

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Rapunzel: A Discover Graphics Fairy Tale

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: The Boy Who Loved Trains

Quiz หลังอ่าน:

ชื่อเรื่อง: Bill Gates

ชื่อเรื่อง: Truly, We Both Loved Beauty Dearly!: The Story of Sleeping Beauty as Told by the Good and Bad Fairies

ตัวอย่างด้านในหนังสือ

หมายเหตุ: หากต้องการอัดเสียงอ่านด้วยปุ่ม ด้วยมือถือ ต้องเสียบสายไมโครโฟนค่ะ

               : ถ้าใช้กับโน๊ตบุค สามารถใช้ได้เลยค่ะ

บริการของเรา

ตัวอย่างผลแบบทดสอบ คลิก! การใช้งานแบบทดสอบวัดระดับ ควบคู่กับห้องสมุดออนไลน์ คลิก!

ประโยชน์ที่ ลูกๆ จะได้รับ เมื่อใช้ห้องสมุดออนไลน์

ค่าสมาชิก

แบ่งเป็น 4 แผน ได้แก่ ราย 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1ปี

รายละเอียดห้องสมุดออนไลน์

โปรแกรมการพัฒนาการอ่านประกอบด้วย 3 โมดูล

  1. ห้องสมุดออนไลน์ myON
  2. Quiz หลังการอ่าน Accelerated Reader
  3. แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ ก่อน และ หลัง การอ่านห้องสมุดออนไลน์ เพื่อดูพัฒนาการ

วิธีใช้ห้องสมุดออนไลน์ ควบคู่กับ แบบทดสอบวัดระดับ

โรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำในประเทศไทยอย่าง Harrow International School Bangkok เลือกโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์นี้ ในการช่วยนักเรียนที่ยังต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ได้ตามเกณฑ์ของระดับชั้น

โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ให้นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ STAR Reading Test วัดระดับความรู้ว่า ต่ำกว่าเกณฑ์ของระดับชั้นหรือไม่
  2. ให้นักเรียนเลือกหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ myON ตามระดับที่ทดสอบได้ เช่นนักเรียนๆอยู่เกรด 5 แต่ ทดสอบได้คะแนนระดับเกรด 3 ก็ให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือของเกรด 3 เพื่อเรียนรู้คำศัพท์และความซับซ้อนของประโยคในระดับที่นักเรียนสามารถเข้าใจ และเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ยากกว่าเกรด 3 เล็กน้อยเพื่อเป็นการเรียนรู้แบบไต่ระดับ (หนังสือในห้องสมุด myON จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้)
  3. หลังจากอ่านแล้ว จะมี Quiz (Accelerated reader) ให้นักเรียนทำ ถ้านักเรียนตอบถูกเกิน 85% แปลว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านและได้เรียนรู้เพิ่ม
  4. หลังจากอ่านหนังสือและทำ Quiz ขั้นต่ำ 20นาทีทุกๆวันเป็นเวลา 2เดือน และได้คะแนน Quiz เฉลี่ยมากกว่า 85% แล้วให้กลับไปทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่จะได้คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

Harrow International School Bangkok กล่าวว่า ” We use myON, the digital library for students whose first language is not English or with visual impairment or dyslexia. myON is very useful for reading beginners or student with deficient English levels, so it helps them hear words aloud with myON’s audio feature. It is an excellent resource for SEN/EAL students.”

ตัวอย่างแบบฝึกหัดออนไลน์

  • แบบฝึกหัดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ อนุบาล-ป.2

ระดับชั้น : อ.1

ระดับชั้น : อ.2-3

ระดับชั้น : อ.2-3

ระดับชั้น : อ.2-3

ตัวอย่างผลแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

สาธิตการใช้โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ myON

การเข้าโปรแกรม

การหาหนังสือในโปรแกรม

การเลือกหนังสือในเว็บไซต์ EngED โดย ชื่อ ซีรี่ย์

การ Filter หนังสือตามระดับชั้น และ ปี

ในเว็บไซต์ EngED

การใช้ปุ่มอัดเสียง เพื่ออัดเสียงผู้อ่าน

สรุป การเรียน กับ EngED

โปรแกรมที่ EngED นำเสนอเป็นโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษระยะยาวสำหรับทุกๆวัย สำหรับเด็กเรามีนิทานภาษาอังกฤษ และ ความรู้รอบตัวต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ สำหรับเด็กโตหรือผู้ใหญ่เรานำเสนอความรู้ที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีปัจจุบัน อาชีพต่างๆในปัจจุบัน หรือ ความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องราวชีวิตของคนดังทั่วโลก

และเป็นการนำเสนอให้คนไทยได้ใช้การวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสากลในการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีทิศทาง คือรู้จุดเริ่มต้น และ มองเห็นระดับความสำเร็จ เพราะปัจจุบันเราอาจจะมีคำถามว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอ และมีผลการสอบยืนยัน

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ โดยค้นหาแต่คำศัพท์เพื่อเอามาท่องจำ เช่นค้นหาคำว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000 คำ หรือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ EngED ขอแนะนำให้ใช้วิธีการอ่านจากหนังสือและทำ Quiz หลังอ่าน แทนการท่องจำเพราะจะได้เรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์ต่างๆอย่างที่ฝรั่งเค้าใช้พูดกันจริงๆ พร้อมทั้งฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา จะทำให้นำไปใช้ได้อย่างคล่องตัวและจำได้นานกว่า และการอ่านในห้องสมุดดิจิตัลบัญชีส่วนตัวจะมีรายงานผลการอ่านว่าอ่านไปทั้งหมดกี่คำแล้วด้วย

จากประสบการณ์ของ EngED นักเรียนไทย และ พี่ๆที่เรียนจบ ป.ตรี ป.โท ไปแล้วบางท่านทำแบบทดสอบวัดระดับที่ EngED นำมาให้ทุกท่านได้ใช้นี้ ซึ่งเรียกว่า STAR Reading ซึ่งใช้วัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนในอเมริกาว่ามีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ บางท่านได้ผลทดสอบต่ำกว่า เกรด 12 หรือ ม.6  ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลักสูตรไทย และ อเมริกัน มีความแตกต่างกัน ผนวกกับพี่ๆที่ผ่านข้อสอบ TOFEL หรือ IELTS แล้วนั้นจะมีการติวเฉพาะกลุ่มคำศัพท์ยาก แต่อาจจะไม่ได้ทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่หลากหลาย ในหลากหลายหัวข้อ ที่ต้องใช้เวลาการเรียนรู้

EngED แนะนำให้ผู้อ่านใช้ ทั้ง 3 โมดูลในการเรียน คือ อ่านหนังสือที่หลากหลายในห้องสมุดออนไลน์ myON และทำ quiz หลังอ่าน Accelerated Reader  และ วัดระดับความรู้ด้วยแบบทดสอบ STAR Reading เป็นระยะ โดยเว้นประมาณ 2 เดือนครั้ง จะทำให้เด็กไทยพัฒนาระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องตามหามาตรฐานอื่นๆมาเทียบอีกแล้ว

แก่นของการอ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ myON นั้นมีคุณูปการมากพอๆกับการสอบวัดระดับได้เทียบเท่าระดับสูงสุดคือ เกรด 12 หรือ ม.6 ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือ ทำงาน แล้วนั้น คือ ประโยชน์จากการอ่าน ซึ่งจะทำให้เด็กๆผู้อ่าน เติบโตมาเป็นผู้ที่มีบุคคลิกที่มีภูมิความรู้และความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งทำให้ดูโตสมวัย และมีควาพร้อมในการศึกษาหรือทำงานในด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา