EngED

ตัวอย่างหนังสือ นิทานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างนิทานภาษาอังกฤษ

Beauty and the Beast

ตัวอย่างเสียงเจ้าของภาษาเรื่อง : เจ้าหญิงนิทรา เล่าโดย นางฟ้าใจร้าย

ตัวอย่างหนังสือ นิทานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างนิทานเพลง

ตัวอย่างเสียงอ่านเจ้าของภาษานิทานเพลง : From Beginning to End

ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษเด็ก

ตัวอย่างเสียงเจ้าของภาษาเรื่อง : Manners on telephone

ตัวอย่างด้านในหนังสือ

ประโยชน์ที่ ลูกๆ จะได้รับ เมื่อใช้ห้องสมุดออนไลน์

EngED คือ ศูนย์รวมโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษครบวงจร ประกอบด้วย ห้องสมุดออนไลน์ ที่รวมทั้ง นิทานภาษาอังกฤษ และ หนังสือความรู้รอบตัว และ Quizหลังอ่าน และแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ จากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในโรงเรียนประเทศเจ้าของภาษาทั้ง อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และ อีก 110 ประเทศทั่วโลก ในระดับชั้น อนุบาล-ม.6  เพื่อให้เด็กนักเรียนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ บทสรุปท้ายเพจ>

ประโยชน์ที่ ลูกๆ จะได้รับ เมื่อใช้ห้องสมุดออนไลน์

สาธิตการใช้โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ myON

การเข้าโปรแกรม

การหาหนังสือในโปรแกรม

การใช้ปุ่มอัดเสียง เพื่ออัดเสียงผู้อ่าน

สรุป การเรียน กับ EngED

โปรแกรมที่ EngED นำเสนอเป็นโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษระยะยาวสำหรับทุกๆวัย สำหรับเด็กเรามีนิทานภาษาอังกฤษ และ ความรู้รอบตัวต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ สำหรับเด็กโตหรือผู้ใหญ่เรานำเสนอความรู้ที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีปัจจุบัน อาชีพต่างๆในปัจจุบัน หรือ ความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่ท่านสนใจ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ โดยค้นหาแต่คำศัพท์เพื่อเอามาท่องจำ เช่นค้นหาคำว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000 คำ หรือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ EngED ขอแนะนำให้ใช้วิธีการอ่านจากหนังสือพร้อมทั้งฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา จะทำให้นำไปใช้ได้อย่างคล่องตัวและจำได้นานกว่า

การอ่านหนังสือนั้นมีคุณูปการมากทำให้เด็กๆหรือผู้ที่อ่านเป็นผู้มีองค์ความรู้และรักการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา